Suomen Pipliaseura

15.07.2022

Keskustelu

  • Oppilailla oli nälkä, mutta he myös tunsivat sapattisäännökset. Mikä sai heidät rikkomaan säädöksiä? Eivätkö he tunteneet niitä tarpeeksi, vai eivätkö he vain välittäneet?
  • Mitä fariseusten ja Jeesuksen välisestä jännitteestä kertovat kiistelyn kaksi ensimmäistä sanaa ”Etkö näe”? Miltä fariseusten kasvot ja olemus näyttivät heidän tätä kysyessään, miten kasvojen ilme muuttui Jeesuksen vastauksen aikana?
  • Millaisia uskontraditioiden ja armahtavaisuuden välisiä jännitteitä löydän omasta elämästäni?
Suomen Pipliaseurav.4.14.1
Seuraa meitä