Suomen Pipliaseura

26.12. Tapaninpäivä Kristuksen todistajat

Sana

Kuulkaa siis: ’Minä lähetän luoksenne niin profeettoja kuin viisaita ja oppineitakin. Osan heistä te naulaatte ristiin ja tapatte, toisia te ruoskitte synagogissanne ja jahtaatte kaupungista toiseen.’ Niin teidän syyksenne tulee kaikki maailmassa vuodatettu oikeamielisten veri. Sitä riittää oikeamielisen Abelin verestä aina Sakarjan, Barakjan pojan, vereen saakka. Sakarjan te tapoitte keskellä temppeliä uhrialttarin viereen. Minä vakuutan teille, että teidän sukupolvenne tuomitaan vielä tästä kaikesta.”

”Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi! Kuinka monesti olenkaan halunnut koota lapsesi yhteen kuin lintuemo poikaset siipiensä suojaan! Te ette kuitenkaan halunneet tulla. Kuulkaa siis: teidän temppelinne jää autioksi. Minä sanon teille, että te näette minut seuraavan kerran vasta silloin kun sanotte: ’Siunattu se, joka tulee Herran nimissä!’” (Matt. 23:34–39)

Suomen Pipliaseurav.4.21.9
Seuraa meitä