Suomen Pipliaseura

27.1.2023 laudes

UT lukukappale

Sopimatonta käytöstä seurakunnassa

17Näitä ohjeita antaessani en voi kehua teitä, sillä kokoontumisistanne on teille enemmän haittaa kuin hyötyä. 18Olen ensinnäkin kuullut, että seurakunnan kokouksissa jakaudutte eri ryhmiin. Uskon tämän, ainakin osittain. 19Täytyyhän teillä ollakin keskuudessanne eri ryhmiä, jotta nähtäisiin, ketkä teistä osoittautuvat luotettaviksi.

20Teidän kokouksissanne ei kuitenkaan nautita Herran ateriaa oikein. 21Jokainen syö omia aikojaan. Joku on nälissään, kun toinen jo ryyppää. 22Ettekö voi syödä ja juoda kotonanne? Halveksitteko Jumalan seurakuntaa niin paljon, että nolaatte ne, joilla ei ole ruokaa? Mitä minun pitäisi teille sanoa? Kehuisinko muka teitä? Tässä asiassa en teitä kehu.

Oikea tapa viettää Herran ateriaa

23Sen, minkä sain Herralta tiedoksi, olen välittänyt teillekin: Sinä yönä, kun Herra Jeesus ilmiannettiin, hän otti leivän 24ja lausui kiitosrukouksen. Sitten hän mursi leivästä paloja ja sanoi: »Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää näin minun muistokseni.» 25Aterian jälkeen hän otti maljan ja sanoi: »Tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Tehkää näin minun muistokseni aina, kun juotte siitä.» 26Julistakaa siis Herran kuolemaa aina, kun syötte leipää tai juotte viinimaljasta – siihen saakka, kun hän tulee.

Väärä tapa viettää Herran ateriaa

27Jokainen, joka arvottomalla tavalla syö leipää ja juo Herran maljasta, tekee rikoksen Herran ruumista ja verta vastaan. 28Leipää syödessään ja viinimaljasta juodessaan ihmisen pitää tutkia itseään. 29Se, joka syö ja juo ajattelematta, mitä kaikkea Kristuksen ruumis tarkoittaa, hankkii itselleen tuomion. 30Sen vuoksi teidän joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita ja monet kuolevat. 31Jos tutkisimme itseämme, meitä ei tuomittaisi. 32Herra kuitenkin kasvattaa meitä rangaistuksilla, jotta meitä ei tuomittaisi yhdessä maailman kanssa. 33Odottakaa siis toisianne, veljet ja sisaret, kun kokoonnutte aterialle. 34Se, jolla on nälkä, voi syödä kotonaan. Silloin kokoontumisenne ei tuota teille rangaistusta.

Muista asioista annan ohjeet, kun tulen.

1. Kor. - 1. kirje korinttilaisille 11:17-34UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.13.13
Seuraa meitä