Suomen Pipliaseura

7.1.2023 laudes

UT lukukappale

Jumalan lapset ja Paholaisen lapset

1Katsokaa, miten Isä on meitä rakastanut! Siksi meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, ja Jumalan lapsia me olemmekin. Siksi maailma ei tunne meitä; eihän se tunnistanut Jumalaakaan. 2Rakkaat ystävät, me olemme nyt Jumalan lapsia. Vielä ei kuitenkaan ole selvinnyt, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se selviää, meistä tulee Jumalan kaltaisia. Saammehan silloin nähdä hänet sellaisena kuin hän on. 3Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, puhdistuu yhtä puhtaaksi kuin hänkin on.

4Jokainen, joka tekee syntiä, rikkoo samalla lakia. Syntihän merkitsee laittomuutta. 5Niin kuin tiedätte, Kristus tuli ottamaan synnit pois ja on itse synnitön. 6Syntiä ei tee kukaan, joka pysyy hänen yhteydessään. Kukaan, joka tekee syntiä, ei ole nähnyt Kristusta eikä oppinut tuntemaan häntä.

7Lapseni, älkää antako kenenkään eksyttää itseänne. Se, joka toimii oikein, on syytön niin kuin Kristuskin. 8Se taas, joka tekee syntiä, on Paholaisesta, sillä tämä on tehnyt syntiä alusta alkaen. Jumalan Poika tuli maailmaan juuri kumoamaan Paholaisen aikaansaannokset. 9Kukaan Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, sillä Jumalan kylvämä siemen pysyy hänessä. Hän ei voi tehdä syntiä, koska on saanut alkunsa Jumalasta. 10Tästä paljastuu, kuka on Jumalan ja kuka Paholaisen lapsi. Jumalasta ei ole kukaan, joka tekee väärin eikä rakasta veljiään ja sisariaan.

Rakastakaa toisianne

11Tämä on se sanoma, jonka olette kuulleet alusta saakka: meidän pitää rakastaa toisiamme. 12Emme saa olla sellaisia kuin Kain, Pahan lapsi, joka tappoi raa’asti veljensä. Miksikö hän teurasti tämän? Siksi, että hänen tekonsa olivat pahoja mutta hänen veljensä teot hyviä.

13Veljet ja sisaret, älkää ihmetelkö, jos maailma vihaa teitä. 14Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiämme ja sisariamme. Se, joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. 15Jokainen, joka vihaa veljeään tai sisartaan, on murhaaja. Ja niin kuin tiedätte, ikuinen elämä ei kuulu murhaajalle.

16Olemme oppineet tuntemaan rakkauden siitä, että Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Niinpä meilläkin on velvollisuus antaa henkemme veljiemme ja sisariemme puolesta. 17Miten Jumalan rakkaus voisi pysyä kenessäkään hyväosaisessa, joka sulkee sydämensä puutetta kärsivältä veljeltään tai sisareltaan?

Luottakaa Jumalaan

18Lapseni, meidän rakkautemme pitää ilmetä totuuden mukaisina tekoina, ei sanoina ja puheina. 19Siitä tiedämme, että olemme lähtöisin Totuudesta, ja voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme. 20Jumala tietää kaiken ja on suurempi kuin meidän sydämemme, vaikka se syyttäisi meitä jostain.

21Rakkaat ystävät, jos sydämemme ei syytä meitä, voimme lähestyä Jumalaa rohkeasti. 22Mitä ikinä pyydämmekin häneltä, me saamme sen, koska noudatamme hänen käskyjään ja teemme hänelle mieliksi. 23Tämä on hänen käskynsä: meidän pitää luottaa hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toisiamme, niin kuin tämä käski meidän tehdä. 24Se, joka noudattaa Jumalan käskyjä, pysyy hänen yhteydessään, ja Jumala pysyy hänessä. Jumala antoi meille Hengen, ja siitä me tiedämme, että hän pysyy meissä.

1. Joh. - 1. Johanneksen kirje 3:1-24UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.14.1
Seuraa meitä