Suomen Pipliaseura

2. Arkiretriitti yhdessä

Ajatuksiaan ja löytöjään voi jakaa myös kahden kesken hengellisen ohjaajan kanssa tai suuremmassa ryhmässä. Ryhmä voi kokoontua viikoittain tai harvemmin. Kokemusten jakaminen ryhmässä on jatke henkilökohtaiselle rukoukselle ja raamattumietiskelylle. Sanoittaminen jäsentää koettua edelleen. Osallistuja kertoo rukouskokemuksestaan jakamistilanteessa sen, mitä haluaa, niin että turvallisuuden tunne säilyy. Jumalan läheisyys hiljentymisen hetkissä houkuttelee ja johtaa aina muutokseen, ja siksi kokemuksien kertomisessa pitää olla varovainen.

• Kaikki ryhmässä jaettu ja kuultu on ehdottoman luottamuksellista. Tästä pitää sopia ensimmäisessä tapaamisessa.
• Ryhmävastaava huolehtii kutsuista, tilajärjestelyistä, aikataulusta, aloituksesta ja lopetuksesta. Hän ei kanna hengellisen auktoriteetin eikä opettajan taakkaa. Ryhmävastaavan vuoro voi kiertää.
• Ryhmä sopii käytettävästä aineistosta, esimerkiksi Tässä olen -päivittäiset hengelliset harjoitukset.
• Kukin osallistuja jakaa vuorollaan omaa matkaansa noin 10 minuutin ajan. Kertojalle annetaan tila. Jaettua ei kommentoida, mutta tarkentavia kysymyksiä voi esittää.
• Jakamisen jälkeen muut ryhmäläiset ovat hetken hiljaa ja kannattelevat jakajaa ja tutkivat saamaansa lahjaa. He myös tarkkailevat mitä ajatuksia juuri kuultu herättää heissä itsessään ja tuovat ne rukouksina Jumalan eteen.
• Kun kukin on jakanut palan omaa matkaansa, päätetään yhteiseen rukoukseen.

Raamatunteksti(t)

15Ystävinä vaelsimme yhdessä

Jumalan huoneeseen.

Psalmit 55:15-15KR92Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.13.13
Seuraa meitä