Suomen Pipliaseura

18. Jeesuksen kuolema

Raamatunteksti(t)

Jeesus puhuu kuolemastaan

31Sitten Jeesus alkoi selittää opetuslapsille, että Ihmisen Pojan täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat, ylipapit ja lainopettajat hylkäävät hänet, ja hänet surmataan, mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista. 32Hän puhui tästä aivan avoimesti. Silloin Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. 33Mutta hän kääntyi, katsoi opetuslapsiin ja sanoi ankarasti Pietarille: »Väisty tieltäni, Saatana! Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä!»

Markus 8:31-33KR92Avaa lukunäkymä
Jeesus puhuu jälleen kuolemastaan

30He lähtivät sieltä ja kulkivat Galilean halki. Jeesus ei tahtonut kenenkään saavan tietää siitä, 31sillä hän opetti opetuslapsiaan. Hän sanoi heille: »Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet, mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista.» 32Opetuslapset eivät ymmärtäneet, mitä hän näillä sanoillaan tarkoitti, mutta eivät rohjenneet kysyä häneltä.

Markus 9:30-32KR92Avaa lukunäkymä
Jeesus puhuu vielä kerran kuolemastaan

32Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus kulki muiden edellä. Opetuslapset olivat ymmällä, ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. Silloin Jeesus kutsui taas luokseen kaksitoista opetuslastaan ja alkoi puhua heille siitä, mitä hänelle oli tapahtuva: 33»Me menemme nyt Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille, 34ja nämä pilkkaavat ja sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista.»

Markus 10:32-34KR92Avaa lukunäkymä
Jeesus luovutetaan Pilatukselle

1Heti aamulla ylipapit pitivät neuvottelun vanhimpien ja lainopettajien kanssa, ja sitten neuvosto teki päätöksen: Jeesus pantiin köysiin, vietiin pois ja luovutettiin Pilatukselle.

Jeesuksen kuulustelu ja tuomio

2Pilatus kysyi Jeesukselta: »Oletko sinä juutalaisten kuningas?» »Sinä sen sanoit», Jeesus vastasi. 3Ylipapit esittivät nyt useita syytöksiä häntä vastaan, 4ja Pilatus kysyi: »Etkö lainkaan vastaa? Kuulethan, mistä kaikesta he sinua syyttävät.» 5Mutta Jeesus ei enää vastannut mitään. Tämä ihmetytti Pilatusta.

6Juhlan aikana maaherra aina päästi vapaaksi yhden vangin, sen jota kansa pyysi. 7Sillä kertaa oli vangittuna kapinoitsijoita, jotka kapinan aikana olivat tehneet murhan. Heidän joukossaan oli Barabbas-niminen mies. 8Pilatuksen luo kerääntyi nyt väkijoukko, joka pyysi häntä tekemään niin kuin hänen tapansa oli. 9Pilatus kysyi: »Tahdotteko, että vapautan teille juutalaisten kuninkaan?» 10Hän näet ymmärsi, että ylipapit olivat pelkästä kateudesta jättäneet Jeesuksen hänen käsiinsä. 11Ylipapit kuitenkin kiihottivat väkijoukkoa pyytämään, että hän pikemminkin vapauttaisi Barabbaksen. 12Vielä Pilatus kysyi kansalta: »Mitä minä sitten teen tälle, jota te sanotte juutalaisten kuninkaaksi?» 13He huusivat: »Ristiinnaulitse!» 14»Mitä pahaa hän on tehnyt?» kysyi Pilatus. Mutta he huusivat entistä kovemmin: »Ristiinnaulitse se mies!»

15Tehdäkseen kansalle mieliksi Pilatus päästi Barabbaksen vapaaksi, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.

Jeesus sotilaiden pilkattavana

16Sotilaat veivät Jeesuksen maaherran hallintopalatsin sisäpihalle ja kutsuivat koolle koko sotaväenosaston. 17He panivat hänen harteilleen purppuranpunaisen viitan ja väänsivät orjantappuroista kruunun ja asettivat sen hänen päähänsä. 18Sitten he alkoivat tervehtiä häntä: »Ole tervehditty, juutalaisten kuningas!» 19He löivät häntä ruokokepillä päähän, sylkivät hänen päälleen ja polvistuivat ja kumarsivat häntä. 20Aikansa pilkattuaan he riisuivat häneltä purppuraviitan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja lähtivät kuljettamaan häntä pois ristiinnaulitakseen hänet.

Jeesuksen ristiinnaulitseminen

21Jeesuksen ristiä kantamaan he pakottivat erään ohikulkijan, kyreneläisen Simonin, Aleksandroksen ja Rufuksen isän, joka oli tulossa kaupunkiin. 22He veivät Jeesuksen paikkaan, jonka nimi on Golgata, käännettynä Pääkallonpaikka. 23He tarjosivat hänelle viiniä, johon oli sekoitettu mirhaa, mutta hän ei ottanut sitä vastaan. 24Sitten he ristiinnaulitsivat hänet ja jakoivat keskenään hänen vaatteensa, ratkaisten arpaa heittämällä, kuka mitäkin sai.

25Oli kolmas tunti, kun he ristiinnaulitsivat hänet. 26Kaikkien nähtäväksi oli kirjoitettu hänen tuomionsa syy: »Juutalaisten kuningas». 27Samalla kertaa he ristiinnaulitsivat kaksi rosvoa, toisen hänen oikealle, toisen hänen vasemmalle puolelleen. [ 28Näin kävivät toteen kirjoitusten sanat: »Hänet luettiin rikollisten joukkoon.»]

29Ohikulkijat pilkkasivat häntä. Päätään nyökyttäen he sanoivat: »No niin, sinähän pystyt hajottamaan temppelin ja rakentamaan sen uudelleen kolmessa päivässä. 30Pelasta nyt itsesi, tule alas ristiltä!» 31Ylipapit yhtyivät hekin pilkkaan yhdessä lainopettajien kanssa. He puhuivat keskenään: »Muita hän kyllä on auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. 32Tulkoon nyt ristiltä alas – Messias, Israelin kuningas! Kun sen näemme, me uskomme häneen.» Myös ne, jotka oli ristiinnaulittu yhdessä hänen kanssaan, pilkkasivat häntä.

Jeesuksen kuolema

33Keskipäivällä, kuudennen tunnin aikaan, tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. 34Yhdeksännellä tunnilla Jeesus huusi kovalla äänellä: »Elohi, Elohi, lema sabaktani?» Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? 35Tämän kuullessaan muutamat paikalla olevista sanoivat: »Kuulkaa, hän huutaa Eliaa.» 36Joku kävi kiireesti kastamassa sienen hapanviiniin, pani sen kepin päähän ja tarjosi siitä juotavaa sanoen: »Katsotaanpa nyt, tuleeko Elia ottamaan hänet alas.» 37Mutta Jeesus huusi kovalla äänellä ja antoi henkensä.

38Silloin temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti. 39Kun vastapäätä seisova sadanpäällikkö näki Jeesuksen tällä tavoin kuolevan, hän sanoi: »Tämä mies oli todella Jumalan Poika!»

40Paikalla oli myös naisia jonkin matkan päässä tätä katselemassa. Heidän joukossaan olivat Magdalan Maria, toinen Maria, joka oli nuoremman Jaakobin ja Joosefin äiti, sekä Salome. 41Jo Galileassa he olivat kulkeneet Jeesuksen mukana ja palvelleet häntä. Siellä oli monia muitakin naisia, jotka olivat tulleet Jerusalemiin Jeesuksen mukana.

Markus 15:1-41KR92Avaa lukunäkymä

Hiljaisen viikon perjantaina eli pitkäperjantaina kirkko muistaa Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa. Pitkäperjantain tapahtumat alkavat siitä, kun juutalaiset vievät Jeesuksen Pilatuksen eteen. Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa käytetty musta liturginen väri viittaa suruun ja katoavaisuuteen. Mustaa väriä käytetään ainoastaan pitkäperjantaina ja sitä seuraavana lauantaina.

  • Jeesus puhuu kuolemastaan (8:31-33) 
  • Jeesus puhuu jälleen kuolemastaan (9:30-32) 
  • Jeesus puhuu vielä kerran kuolemastaan (10:32-34) 
  • Jeesus luovutetaan Pilatukselle (15:1) 
  • Jeesuksen kuulustelu ja tuomio (15:2-15) 
  • Jeesus sotilaiden pilkattavana (15:16-20) 
  • Jeesuksen ristiinnaulitseminen (15:21-32) 
  • Jeesuksen kuolema (15:33-41) 

Markuksen mukaan Jeesus kertoi oppilailleen jo aikaisemmin, kuinka hänet surmataan Jerusalemissa. Jeesus Ikään kuin tiesi, mitä tulevaisuudessa tapahtui. Jeesuksen oppilaat eivät kuitenkaan ymmärtäneet tätä puhetta. 

Perjantai-aamuna neuvosto päätti viedä Jeesuksen Pontius Pilatuksen eteen. Pilatus oli Juudean roomalaisen provinssin maaherra vuodesta 26 tai 27 jaa. vuoteen 37 jaa. Pilatus vastasi verojen keräämisestä ja päätti myös kuolemantuomioista, ja juuri siitä syystä Jeesus tuotiin Pilatuksen eteen. Pilatus piti Jeesusta viattomana, mutta kansan vaatimuksesta suostui tuomitsemaan hänet kuolemaan. Luukkaan mukaan Jeesus vietiin myös Herodeksen eteen ennen kuin Pilatus tuomitsi hänet (Luuk. 23:6–12).  

Juutalaisilla johtajilla ja roomalaisten edustajilla oli molemmilla hieman erilaiset syyt vastustaa Jeesusta. Juutalaisten silmissä Jeesus ja hänen opetuksensa edustivat irtiottoa juutalaisuuden valtavirrasta. Jeesuksen provokaatio temppelissä oli myös liikaa. Pilatuksella oli luultavasti hyvät välit Jerusalemin asukkaiden kanssa. Rauhan säilyttämiseksi ja kenties kapinan pelossa hän ei uskaltanut vastustaa kansanjoukkoa, joka vaati Jeesuksen surmaamista. On vaikea sanoa, oliko Jeesus myös roomalaisten silmissä poliittinen uhka. Miehittäjävallan näkökulmasta Jeesuksen aikaisempi kansansuosio ja puheet juutalaisten uudesta kuninkaasta eivät olleet varmastikaan sopivia. 

Evankeliumit kertovat Jeesuksen kuolemasta ja niihin johtaneista tapahtumista hieman eri tavoin. Jokainen evankeliumi sisältää paljon erilaisia yksityiskohtia ja kuvauksia Jeesuksen sanoista ja tapahtumista ristiinnaulitsemisen aikana. Yhteistä on kuitenkin se, että roomalaiset veivät Jeesuksen Golgatalle, jossa he ristiinnaulitsivat hänet aamupäivällä. Iltapäivän aikana Jeesus kuoli. Ristiinnaulitseminen oli roomalaisten käyttämä teloitusväline, jonka tarkasta toteutuksesta ja muodosta ei ole varmaa tietoa. Myöhemmin rististä tuli kristittyjen käyttämä symboli, joka löytyy mm. Pohjois-Euroopan maiden lipuista.  

Pohdittavaksi

Olet lukenut Markuksen evankeliumista Jeesuksen edesottamuksia hänen julkisen toimintansa aikana. Mitkä yksittäiset tekijät Jeesuksen toiminnassa saattoivat herättää vallanpitäjien huomion ja johtivat lopulta häneen kuolemaansa? Jeesus puhui kuolemastaan kolme kertaa etukäteen, mutta oppilaat eivät ymmärrä. Miksi he eivät kyenneet tai halunneet ymmärtää?

Suomen Pipliaseurav.4.18.7
Seuraa meitä