Suomen Pipliaseura

26.5.2024 Pyhän Kolminaisuuden päivä

Kuuntele Tässä olen harjoitus 26.5.2024

TÄSSÄ

Hengitykseni ja sydämen sykkeeni ovat merkkejä läsnäolostasi minussa, Jumala.

. . .

Älä anna minkään huolen tai epäilyksen murentaa läsnäolosi tuntua nyt.


SANA

”Kaikki yksitoista oppilasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun oppilaat näkivät Jeesuksen, he kumartuivat maahan, vaikka jotkut epäröivätkin. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun oppilaitani. Tehkää se kastamalla heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heidät noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja muistakaa: minä olen teidän kanssanne joka päivä aikojen loppuun asti.” (Matt. 28: 16–20)

  • Kuvittelen itseni oppilaiden joukkoon Galilean vuorelle. Toiset epäröivät, toiset odottavat innostuneina. Yhtäkkiä Jeesus on kanssamme ja kumarrumme maahan. Jeesus kertoo vallasta, joka hänellä on yli taivaan ja maan. Millaisia tunteita Jeesuksen sanat minussa herättävät?
  • Jeesuksessa on paljon energiaa, kun hän kehottaa lähtemään ja tekemään kaikista kansoista oppilaita itselleen. Miltä Jeesuksen kehotus minusta kuulostaa? Millä mielellä otan sen vastaan?

TÄSTÄ ETEENPÄIN

Sinä, Jeesus, Mestari hiljainen,
et vaatimuksiin vie.
Tulet vastaan seuraasi pyytäen
ja itse olet tie.
Enkä leipää, laukkua, sauvaakaan
saa turvaksi matkalle.
Otan yhden askelen kerrallaan
ja pääsen perille. (VK 510: 2)

Raamatunteksti(t)

Lähetyskäsky

16Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. 17Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. 18Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: »Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 19Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.»

Matteus 28:16-20KR92Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.21.9
Seuraa meitä