Suomen Pipliaseura

26.8.2024 Maanantai

Kuuntele Tässä olen harjoitus 26.8.2024

TÄSSÄ

Avaan rukouksen oven ja astun hiljaisuuteen.

. . .

Tervetuloa! Sinä sanot.


SANA

Voi teitä, oppineet ja fariseukset! Te teeskentelijät suljette taivaiden valtakunnan oven ihmisten nenän edestä. Ette mene siitä sisään ettekä anna muidenkaan mennä. Voi teitä, oppineet ja fariseukset! Te teeskentelijät kierrätte maita ja meriä saadaksenne käännytettyä edes jonkun. Jos onnistutte, hänestä tulee helvetin perillinen, tuplasti pahempi kuin teistä. Voi teitä, te sokeat oppaat! Te sanotte: ’Jos joku vannoo temppelin kautta, se vala ei velvoita mihinkään. Mutta jos joku vannoo temppelin kullan kautta, se vala on pidettävä.’ Te sokeat ääliöt! Kumpi on arvokkaampi, kulta vai temppeli, jonka ansiosta kulta on pyhää? Te sanotte: ’Jos joku vannoo alttarin kautta, se vala ei velvoita mihinkään. Mutta jos joku vannoo alttarilla olevan uhrilahjan kautta, se vala on pidettävä.’ Te sokeat! Kumpi on arvokkaampi, lahja vai alttari, jonka ansiosta lahja on pyhä? Joka vannoo alttarin kautta, vannoo samalla kaiken alttarilla olevan kautta. Joka vannoo temppelin kautta, vannoo samalla hänen kauttaan, joka asuu siellä. Ja joka vannoo taivaan kautta, vannoo samalla Jumalan valtaistuimen ja sillä istuvan kautta. (Matt. 23: 13–22)

  • Uskon Jumalaan voi tehdä tyhjäksi monella tapaa. Mikä oli oppineiden ja fariseusten tapa, entä minun?
  • Millaisia olisivat Jeesuksen voi -huudot tänä päivänä?
  • Kertomus haastaa oivaltamaan, mikä on todella arvokasta. Mitä se on minulle tänään?

TÄSTÄ ETEENPÄIN

Anna minun tänään oivaltaa merkitystä tuova ja erottaa se merkityksettömästä ja turhasta!

Raamatunteksti(t)

Voi teitä!

13»Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät.

[ 14»Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te viette leskiltä talot ja latelette pitkiä rukouksianne vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan teidän tuomionne.]

15»Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette.

16»Voi teitä, te sokeat oppaat! Te sanotte: ’Jos vannoo temppelin kautta, se ei merkitse mitään, mutta jos vannoo temppelin kullan kautta, vala on sitova.’ 17Te sokeat typerykset! Kumpi on tärkeämpi, kulta vai temppeli, joka sen kullan pyhittää? 18Te sanotte myös: ’Jos vannoo alttarin kautta, se ei merkitse mitään, mutta jos vannoo alttarille pannun uhrilahjan kautta, vala on sitova.’ 19Te sokeat! Kumpi on tärkeämpi, uhrilahja vai alttari, joka lahjan pyhittää? 20Se, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sekä alttarin että kaiken sen päällä olevan kautta, 21ja se, joka vannoo temppelin kautta, vannoo samalla hänen kauttaan, jonka asuinpaikka se on. 22Niin myös se, joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen kautta ja hänen kauttaan, joka sillä istuu.

Matteus 23:13-22KR92Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.21.9
Seuraa meitä