Suomen Pipliaseura

29.5.2024 Keskiviikko

Kuuntele Tässä olen harjoitus 29.5.2024

TÄSSÄ

Yksi Jumala on kaiken Isä. Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa läsnä (Ef. 4: 6)

. . .

Ole läsnä minussa.


SANA

Sitten Jeesuksen luokse tuli saddukeuksia, joiden mukaan kuolleet eivät herää eloon. He esittivät hänelle kysymyksen: ”Opettaja, Mooses on määrännyt näin: jos jonkun miehen veli kuolee ja jättää jälkeensä vaimon mutta ei lasta, miehen on mentävä lesken kanssa naimisiin ja jatkettava veljensä sukua. No, olipa kerran seitsemän veljestä. Vanhin heistä otti vaimon ja kuoli jättämättä jälkeläisiä. Sitten toinen veli otti lesken, mutta hänkin kuoli jälkeläisiä jättämättä. Samoin kävi kolmannelle. Lopulta yhdellekään seitsemästä veljeksestä ei jäänyt jälkeläisiä. Viimeisenä kuoli nainen. Kenelle hän kuuluu, kun kuolleet heräävät? Hänhän oli naimisissa kaikkien seitsemän kanssa.”

Jeesus vastasi heille: ”Olette pahasti hakoteillä. Miksikö? Koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. Kun noustaan kuolleista, ei ketään anneta vaimoksi eikä mennä naimisiin vaan ollaan kuin enkelit taivaassa. Ja kuolleiden herättämisestä puheen ollen, ettekö ole lukeneet Mooseksen kirjan kertomusta palavasta pensaasta? Siinä Jumala puhuu Moosekselle ja sanoo: ’Minä olen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.’ Ei Jumala ole kuolleiden Jumala vaan elävien. Pahastipa olette eksyksissä.” (Mark. 12: 18–27)

  • Olenko minä ollut joskus hankala ja kysynyt toiselta asioita, joihin hänen on ollut vaikea vastata? Mitä olen kysymykselläni tavoitellut?
  • Miten asiat ovat kuoleman rajan tuolla puolen? Millainen elämä ja olosuhteet siellä odottavat? Kysyn sitä Jeesukselta. Mitä hän vastaa?

TÄSTÄ ETEENPÄIN

”Ei ole enää juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata ihmistä, ei miestä eikä naista. Kristuksen Jeesuksen yhteydessä te kaikki olette yksi.” (Gal. 3: 28)

Raamatunteksti(t)

Kysymys ylösnousemuksesta

18Sitten Jeesuksen luo tuli saddukeuksia, jotka kieltävät ylösnousemuksen. He esittivät hänelle kysymyksen: 19»Opettaja, Mooses on säätänyt näin: ’Jos jonkun veli kuolee ja jättää jälkeensä vaimon mutta ei lasta, tämän miehen tulee ottaa veljensä vaimo ja hankkia jälkeläinen veljelleen.’ 20Oli seitsemän veljestä. Vanhin heistä otti vaimon ja kuoli jättämättä jälkeläisiä. 21Silloin toinen otti lesken, mutta hänkin kuoli jälkeläisiä jättämättä. Samoin kävi kolmannen 22ja kaikkien seitsemän: heiltä ei jäänyt jälkeläisiä. Viimeisenä kaikista kuoli nainen. 23Kun he ylösnousemuksen päivänä nousevat kuolleista, kenen vaimo hän silloin on? Hänhän on ollut kaikkien seitsemän vaimo.»

24Jeesus vastasi heille: »Te kuljette eksyksissä, ja mistä syystä? Koska ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. 25Kun noustaan kuolleista, ei oteta vaimoa eikä mennä vaimoksi. Ylösnousseet ovat kuin enkelit taivaassa. 26Ja kun nyt puhumme kuolleiden herättämisestä – ettekö ole Mooseksen kirjasta lukeneet kertomusta palavasta pensaasta? Siinä Jumala puhuu Moosekselle ja sanoo: ’Minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala.’ 27Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Te olette pahasti eksyksissä.»

Markus 12:18-27KR92Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.21.9
Seuraa meitä