Suomen Pipliaseura

4.6.2024 Tiistai

Kuuntele Tässä olen harjoitus 4.6.2024

TÄSSÄ

Puutteeni tuntien tulen eteesi. Haluan katsella kauneuttasi!

. . .

”Köyhät syökööt ja tulkoot kylläisiksi, Herraa etsivät ylistäkööt häntä!” (Ps. 22: 27)


SANA

Veljet ja sisaret, kerromme nyt teille, miten Jumala on osoittanut hyvyytensä Makedonian seurakunnille. Vaikka vaikeudet ja pohjaton köyhyys ovat koetelleet niitä, ovat seurakuntalaiset iloinneet suuresti ja olleet pyyteettömän anteliaita. Voin todistaa, että he ovat oma-aloitteisesti tehneet kaikkensa ja enemmänkin. He pyysivät itsepintaisesti meiltä lupaa osallistua Jerusalemin seurakunnan pyhien hyväksi järjestettyyn keräykseen. He eivät tyytyneet vain toteuttamaan meidän toivettamme vaan antoivat itsensä Jumalan tahdon mukaisesti ensin Herralle ja sitten meille. Niinpä kehotimme Titusta jatkamaan tätä valmistelemaansa lahjakeräystä ja saattamaan sen loppuun teidän parissanne. Teillä on kaikkea runsain mitoin – uskoa, puhetaitoa, tietoa, kaikenlaista toimeliaisuutta ja sitä rakkautta, joka meistä on tarttunut teihin. Älkää siis pihistelkö myöskään tätä lahjoitusta antaessanne. En sano tätä käskynä, vaan testaan rakkautenne aitoutta kertomalla teille toisten innosta. Tehän tiedätte, millaisen lahjan Herramme Jeesus Kristus on antanut. Hän oli rikas mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään. (2. Kor. 8: 1–9)

  • Makedonian seurakuntalaiset ovat kohdanneet Jumalan hyvyyden. Vaikeudet ja pohjaton köyhyys eivät ole estäneet heitä iloitsemasta siitä. Kysyn mielikuvissani makedonialaisilta, miten se on mahdollista. Mitä he vastaavat minulle?
  • Korinttilaiset kuulevat Makedonian seurakuntien innosta ja pyyteettömästä anteliaisuudesta Jerusalemin seurakuntalaisia kohtaan. Keitä ovat minun jerusalemilaiseni, joille voin osoittaa anteliaisuutta ja rakkautta?
  • Kerron omasta köyhyydestäni Jeesukselle. Millaista se on? Kuuntelen, mitä hän vastaa. Mitä talletan aarteena sydämeeni?

TÄSTÄ ETEENPÄIN

”Hyvyydessäsi sinä huolehdit köyhistä, Jumala.” (Ps. 68: 11)

Raamatunteksti(t)

Jerusalemin kristittyjen avustaminen

1Veljet, tahdomme teidän tietävän, millaisen armon Jumala on suonut Makedonian seurakunnille. 2Vaikka vaikeudet ovat raskaasti koetelleet niitä, uskovien ilo oli niin ylitsevuotava, että he äärimmäisessä köyhyydessäänkin osoittivat runsasta anteliaisuutta. 3Voin vakuuttaa, että he antoivat voimiensa mukaan, jopa yli voimiensa. Omasta aloitteestaan 4he pyytämällä pyysivät, että antaisimme heidän osallistua yhteiseen rakkaudentyöhön, pyhien avustamiseen. 5Eivätkä he tehneet vain sitä mitä olimme toivoneet, vaan ennen kaikkea antoivat Jumalan tahdon mukaisesti itsensä Herralle ja myös meille. 6Niinpä me kehotimme Titusta jatkamaan tätä rakkaudentyötä ja saattamaan sen teidän keskuudessanne päätökseen. 7Niin kuin teillä on runsain mitoin kaikkea, uskoa, puhetaitoa, tietoa, kaikkinaista intoa ja sitä rakkautta, joka meistä on tarttunut teihin, niin teidän tulee myös olla runsaskätisiä tätä lahjaa antaessanne.

8En sano tätä käskeäkseni vaan koetellakseni teidän rakkautenne aitoutta kertomalla toisten innosta. 9Tehän tunnette Herramme Jeesuksen Kristuksen armon: hän oli rikas mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään.

2. kirje korinttilaisille 8:1-9KR92Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.21.9
Seuraa meitä