Suomen Pipliaseura

Raamatun kirjojen nimet ja niistä käytettävät lyhenteet

Vanha testamentti

1. Moos.

Ensimmäinen Mooseksen kirja

2. Moos.

Toinen Mooseksen kirja

3. Moos.

Kolmas Mooseksen kirja

4. Moos.

Neljäs Mooseksen kirja

5. Moos.

Viides Mooseksen kirja

Joos.

Joosuan kirja

Tuom.

Tuomarien kirja

Ruut

Ruutin kirja

1. Sam.

Ensimmäinen Samuelin kirja

2. Sam.

Toinen Samuelin kirja

1. Kun.

Ensimmäinen kuninkaiden kirja

2. Kun.

Toinen kuninkaiden kirja

1. Aik.

Ensimmäinen aikakirja

2. Aik.

Toinen aikakirja

Esra

Esran kirja

Neh.

Nehemian kirja

Est.

Esterin kirja

Job

Jobin kirja

Ps.

Psalmien kirja

Sananl.

Sananlaskujen kirja

Saarn.

Saarnaajan kirja

Laul. l.

Laulujen laulu

Jes.

Jesajan kirja

Jer.

Jeremian kirja

Valit.

Valitusvirret

Hes.

Hesekielin kirja

Dan.

Danielin kirja

Hoos.

Hoosean kirja

Joel

Joelin kirja

Aam.

Aamoksen kirja

Ob.

Obadjan kirja

Joona

Joonan kirja

Miika

Miikan kirja

Nah.

Nahumin kirja

Hab.

Habakukin kirja

Sef.

Sefanjan kirja

Hagg.

Haggain kirja

Sak.

Sakarjan kirja

Mal.

Malakian kirja

Uusi testamentti

Matt.

Evankeliumi Matteuksen mukaan

Mark.

Evankeliumi Markuksen mukaan

Luuk.

Evankeliumi Luukkaan mukaan

Joh.

Evankeliumi Johanneksen mukaan

Ap. t.

Apostolien teot

Room.

Kirje roomalaisille

1. Kor.

Ensimmäinen kirje korinttilaisille

2. Kor.

Toinen kirje korinttilaisille

Gal.

Kirje galatalaisille

Ef.

Kirje efesolaisille

Fil.

Kirje filippiläisille

Kol.

Kirje kolossalaisille

1. Tess.

Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille

2. Tess.

Toinen kirje tessalonikalaisille

1. Tim.

Ensimmäinen kirje Timoteukselle

2. Tim.

Toinen kirje Timoteukselle

Tit.

Kirje Titukselle

Filem.

Kirje Filemonille

Hepr.

Kirje heprealaisille

Jaak.

Jaakobin kirje

1. Piet.

Ensimmäinen Pietarin kirje

2. Piet.

Toinen Pietarin kirje

1. Joh.

Ensimmäinen Johanneksen kirje

2. Joh.

Toinen Johanneksen kirje

3. Joh.

Kolmas Johanneksen kirje

Juud.

Juudaksen kirje

Ilm.

Johanneksen ilmestys

Apokryfikirjat

Judit

Juditin kirja

Viis.

Viisauden kirja

Tob.

Tobian kirja

Sir.

Sirakin kirja

Bar.

Barukin kirja

1. Makk.

Ensimmäinen makkabealaiskirja

2. Makk.

Toinen makkabealaiskirja

Est. lis.

Lisäyksiä Esterin kirjaan

Dan. lis.

Lisäyksiä Danielin kirjaan

Man. r.

Manassen rukous

Suomen Pipliaseurav.4.13.13
Seuraa meitä