Suomen Pipliaseura

Isaskar

Isaskar oli Jaakobin ja Lean viides poika. Hän oli yksi Israelin kansan kantaisistä. Lea tuli raskaaksi, kun hän sai Raakelin sijasta maata miehensä Jaakobin kanssa– vastineeksi muutamasta lemmenmarjasta. Kertomuksissa Jaakobin lapsista Isaskarilla ei ole erityistä roolia.

Nimi Isaskar

Nimi Isaskar tarkoittaa todennäköisesti ”Jumala palkitsee”. Lean ja Raakelin välisessä suhteessa lapsilla oli tärkeä rooli. Saadakseen enemmän lapsia, molemmat naiset antoivat oman orjattarensa Jaakobille jalkavaimoksi


Eräänä päivänä Lea sai vanhimmalta pojaltaan Ruubenilta lemmenmarjoja, jotka tämä oli löytänyt pellolta. Raakel haluasi niistä muutaman, mutta Lea suostui antamaan ne hänelle vain, jos saisi yöllä maata Jaakobin kanssa. Raakel suostui siihen, ja sinä yönä Lea alkoi odottaa viidettä lastaan, Isaskaria. Synnyttäessään Lea sanoi: ”Jumala on korvannut minulle sen, että annoin orjattareni miehelleni." (1. Moos. 30:18). Niinpä hän antoi pojalle nimeksi ”Isaskar”.


Isaskar on myös yhden 1. Aik. 26:5 mainitun portinvartijan nimi.

Isaskarin heimo

Nimi Isaskar voi viitata Isaskarin heimoon, jonka kantaisä Isaskar oli. Se oli myös nimitys alueelle, jonne Isaskarin jälkeläiset asettuivat asumaan. Tuo alue sijaitsi Israelin pohjoisosissa Jordanjoen rannalla.

Jaakobin siunaus

Yhtenä Jaakobin kahdestatoista pojasta Isaskar sai Jaakobin siunauksen ennen kuin tämä kuoli. Jaakob vertaa Isaskaria vahvaan aasiin, kuormajuhtaan, joka on kova tekemään töitä (1. Moos. 49:14-15). Tätä ei itse asiassa ollut tarkoitettu positiiviseksi luonnehdinnaksi. Jaakob tarkoitti tällä, että Kanaaninmaassa Isaskarin jälkeläisistä tulee alamaisia ja he joutuvat työskentelemään kanaaninlaisten orjina.

Tämä sisältö on tilaajakäyttäjille

Tilaajakäyttäjänä sinulle avautuu mm. lähes 1000 tausta-artikkelia sekä kaikki suomalaiset ääniraamatut.

Suomen Pipliaseurav.4.14.1
Seuraa meitä