Suomen Pipliaseura

Raamatun tutkimus

Tilaaja
Aleppon koodeksi

Aleppon koodeksi on vanhempi kuin Codex Leningradensis. Se on syntynyt noin vuonna 925 jKr. Tiberiaan kaupungissa Genesaretinjärven rannalla.

Tilaaja
Erasmuksen editio Uudesta testamentista

Martin Luther käytti Uuden testamentin käännöksessään Erasmus Rotterdamilaisen kreikkalaisesta lähdetekstistä toimittamaa laitosta.

Tilaaja
Kuolleenmeren kääröt

Kuolleenmeren kääröt – joita kutsutaan myös Qumranin kääröiksi – löydettiin vuonna 1947 Qumranin luolista Israelissa. Ne ovat kirjakääröjä tai kääröjen osia, jotka on kirjoitettu viimeisinä vuosisatoina eKr. Kaikkiaan noin tuhannesta löydetystä kirjakääröstä suurin osa on säilynyt vain katkelmina eli fragmentteina. Vain kymmenkunta käsikirjoitusta on säilynyt kokonaisena tai lähes kokonaisena.

Tilaaja
Masoreettinen teksti

Masoreettinen teksti on Vanhan testamentin hepreankielinen standarditeksti. Alun perin tekstiin oli kirjoitettu vain sanojen konsonantit. Myöhemmin, varhaisvarhaiskeskiajalla, lisättiin tekstiin vokaalit. Tätä vokaalimerkkien lisäämistä kutsutaan ”vokalisaatioksi”.

Tilaaja
Raamatun käännökset antiikin aikaan

Raamatun käännökset eivät ole uusi ilmiö. Raamatun kirjoista tehtiin käännöksiä jo antiikin aikana.

Tilaaja
Septuaginta

Septuaginta on Vanhan testamentin kreikankielinen käännös. Sana merkitsee kirjaimellisesti "seitsemänkymmentä". Se on Vanhan testamentin vanhin käännös.

Tilaaja
Targumit

Targumit tarkoittavat arameankielisiä käännöksiä hepreakielisistä Vanhan testamentin kirjoista.

Tilaaja
Theodotion, Aquila ja Symmakhos

Septuagintan jälkeen syntyi useita Vanhan testamentin kirjojen kreikankielisiä käännöksiä. Nämä uudet käännökset pyrkivät tuomaan kreikankielisen tekstin lähemmäksi hepreankielistä tekstiä.

Tilaaja
Uuden testamentin tekstikritiikki

Uuden testamentin teksteistä on säilynyt useita käsikirjoituksia ja papyruksia. Jotkut niistä on kirjoitettu pian Uuden testamentin kirjojen syntymisen jälkeen. Uuden testamentin tekstikritiikissä käytetään kaikkia näitä tekstejä.

Tilaaja
Uuden testamentin tekstikritiikki: Historia

Tilaaja
Vanhan testamentin tekstikritiikki

Nykyaikaiset laitokset hepreankielisestä Vanhasta testamentista perustuvat yhteen käsikirjoitukseen. Useimmiten se on Codex Leningradensis eli Leningradin koodeksi, toisinaan taas Codex Aleppo eli Aleppon koodeksi. Laitosta, jonka teksti noudattaa tarkasti yhtä käsikirjoitusta, kutsutaan diplomaattiseksi laitokseksi.

Tilaaja
Vanhan testamentin tekstikritiikki: lisäykset

Tilaaja
Vanhan testamentin tekstikritiikki: myöhempi kehitys

Kun tekstikritiikki alkoi kehittyä tieteenalana, tutkimus keskittyi pääasiassa hepreankielisten käsikirjoitusten ja käännösten välisiin eroihin. Jos kahden käsikirjoituksen tai käsikirjoitusten ja käännösten välillä oli eroja, tutkittiin, mikä eri versioista oli todennäköisesti alkuperäinen. Tutkijat yrittivät päätellä, mitkä versiot olivat kehittyneet myöhemmin.

Tilaaja
Vanhan testamentin tekstikritiikki: Qumran

Esterin kirjaa lukuun ottamatta Topic_197_Qumransta on löydetty osia kaikista Vanhan testamentin kirjoista. Joistakin kirjoista on löytynyt vain katkelmia, mutta esimerkiksi Jesajan kirjasta on säilynyt lähes koko teksti.

Tilaaja
Vetus Latina

Raamatun kirjojen vanhimpia latinankielisiä käännöksiä kutsutaan yhteisellä nimellä ”Vetus Latina”. Ne ovat vanhempia kuin Vulgata, joka on Hieronymuksen käännös 300-luvulta jKr. Vulgatasta tuli kuitenkin paljon niitä tärkeämpi.

Tilaaja
Vulgata

Kirkkoisä Hieronymus käänsi koko Raamatun latinan kielelle 300-luvun lopussa ja 400-luvun alussa jKr.

Suomen Pipliaseurav.4.19.1
Seuraa meitä