Suomen Pipliaseura

Armo Vanhassa testamentissa

Vanhassa testamentissa armo tarkoittaa yleensä Jumalan omalle kansalleen suomaa siunausta. Armo koskee myös ihmisten välisiä suhteita. Armollisen teon tai eleen tekijä on yleensä korkeammassa asemassa kuin armon saaja.

Terminologia

Heprealaisessa Raamatussa useimmat ”armoa” tarkoittavat sanat on johdettu verbistä ḥanan (”olla armollinen”). Sen johdannaisia ovat esimerkiksi substantiivi ḥen ja adjektiivi ḥannun (”armollinen, armelias”). ”Armon” tai ”armeliaisuuden” ohella nämä sanat voivat tarkoittaa myös ”suosio” tai ”siunaus”.

Toinen ”armoa” tarkoittava heprean sana on ḥesed. Tällä käsitteellä on laaja merkitys ja se voidaan kääntää myös ”rakkaus”, 'uskollisuus' tai ”hyvyys”.

Ansaitsematon suosio

Jos ”armo” on käännös heprean sanasta ḥen (tai siitä johdetuista sanoista), se tarkoittaa suosiota, jota ihminen osoittaa toista kohtaan. Sillä on myös seuraavia piirteitä:

  • Sillä, joka osoittaa suosiota toista kohtaan, on samalla valtaa tähän toiseen henkilöön. Usein kyseessä on Jumala, mutta armoa osoittava voi olla myös kuningas (ks. 1. Sam. 16:2).
  • Armoa ei voi vaatia, vaan se annetaan vapaaehtoisesti ja se voidaan perua.
  • Armo ei ole passiivinen asenne, vaan toimintaa, esimerkiksi syntien anteeksiantamista (Ps. 41:4) tai köyhien ja sorrettujen auttamista (2. Moos. 22:25-27).

Armo Jumalan silmissä

Sanaa ”armo” (hepreaksi ḥen) käytetään usein ilmaisussa ”löytää armo tai suosio jonkun silmissä”. Armollinen ihminen on suosiollinen toista ihmistä kohtaan. Tämän voi nähdä hänen kasvoistaan, jotka säteilevät ilosta. Tähän liittyy 4. Moos. 6:25 tunnettu teksti ”Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen” (katso esimerkiksi Ps. 4:6 ja Ps. 31:16). Kun Jumala on vihainen eikä halua antaa armoa, hän kätkee kasvonsa (katso esimerkiksi Ps. 27:7-9).

Armo suhteessa toiseen

Kun keskiössä on Jumalan ja ihmisen välinen suhde, käytetään ”armosta” toisinaan heprean sanaa ḥesed.Näissä teksteissä ḥesed tarkoittaa, että Jumala auttaa kauheassa tilanteessa olevia ihmisiä, jotka kutsuvat Jumalaa, ainoaa avun lähdettä.

Tämä Jumalan armo (hepreaksi ḥesed) on hänen Israelin kanssa tekemänsä liiton erityinen tunnusmerkki. Ihmiset ovat tottelemattomuudellaan rikkoneet tätä liittoa. Kun Jumala siitä huolimatta pysyy uskollisena kansalleen ja pelastaa heidät vihollisiltaan, hän osoittaa heille armonsa. Jumalan ḥesed on armollinen päätös palauttaa suhde omaan kansaansa.  

Tämä sisältö on tilaajakäyttäjille

Tilaajakäyttäjänä sinulle avautuu mm. lähes 1000 tausta-artikkelia sekä kaikki suomalaiset ääniraamatut.

Suomen Pipliaseurav.4.20.14
Seuraa meitä