Suomen Pipliaseura

Näky

Raamatussa näky on Jumalan ihmisille (yleensä profeetoille) suoma yliluonnollinen visuaalinen kokemus: Jumala näyttää ihmisille jotakin ja välittää heille tällä tavoin jonkin viestin. Usein näky on ilmestys tulevista tapahtumista.

Terminologia

Heprean kielessä on useita ”näkyä” tarkoittavia sanoja. Tärkeimmät näistä ovat ḥazon ja mar’a. Molemmat sanat liittyvät verbiin ”nähdä” sekä kahteen ”näkijää” tarkoittavaan sanaan. ”Näkijällä” viitataan profeettoihin.

Klassisten profeettojen näyt

Klassisten profeettojen, kuten Aamoksen ja Obadjan näyt ovat Jumalan tapa kommunikoida profeettojen kanssa. Näissä teksteissä näky vertautuu Jumalan sanallisen ilmoitukseen (katso esimerkiksi Ob. 1:1). Näyssä Jumala tekee tiettäväksi, mitä Israelille tapahtuu lähitulevaisuudessa.

Näyt myöhemmissä profeetallisissa kirjoissa

myöhemmissä profeetallisissa kirjoissa näyt muuttuvat yhtä laajemmiksi ja monimutkaisemmiksi. Tämä ilmenee hyvin esimerkiksi Hesekielin ja Danielin kirjoissa. Hes. 9 profeetta näkee pitkän ja dramaattisen näyn Jerusalemin tuhosta. Tulevaisuutta koskevien ilmestysten lisäksi Hesekiel näkee myös jakeessa Hes. 1:28 kuvatun kirkkauden näyn.

Danielin kirjassa sana ”näky” esiintyy noin kolmekymmentä kertaa. Näyt paljastavat tietoa tulevaisuudesta arvoituksellisella ja ihmeellisellä tavalla (esimerkiksi Dan. 7).

Näyn rakenne Vanhassa testamentissa

Vanhassa testamentissa näyt koostuvat yleensä kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa kuvataan, mitä profeetta näkee. Toisessa osassa Jumala tai profeetta puhuu, minkä jälkeen näky selitetään (katso esimerkiksi Aam. 7:1-3).

Unet ja näyt

Joskus näyt mainitaan rinnakkain unien kanssa, kuten Joel 3:1. Jumala käyttää molempia kertoakseen viestinsä ihmisille. Raamatussa tehdään ero näyn ja unen välillä. Uni on kokonaisuus, joka koetaan aina nukkuessa. Näin ei kuitenkaan ole näyn kohdalla (katso kuitenkin Dan. 2:19 ”yöllinen näky”): näky voi olla myös ekstaattinen kokemus (profeetta on silloin ’langenneena loveen').

Vanhan testamentin kertomuksissa unet ovat yleensä jumalallisia ilmoituksia (esimerkiksi 1. Moos. 28:12 ja 1. Moos. 37: 5), mutta profeetallisissa teksteissä tuskin koskaan. Joskus profeetat puhuvat unista jopa kielteisesti (Jer. 23:25).

Tämä sisältö on tilaajakäyttäjille

Tilaajakäyttäjänä sinulle avautuu mm. lähes 1000 tausta-artikkelia sekä kaikki suomalaiset ääniraamatut.

Suomen Pipliaseurav.4.20.14
Seuraa meitä