Suomen Pipliaseura

05.04.2022

Näkökulma tekstiin

”Jumala osoitti rakkautensa maailmalle antamalla ainoan Poikansa, jottei kukaan häneen uskova tuhoudu vaan saa ikuisen elämän” (Joh. 3:16). Toisaalla Jeesus sanoo: ”Minä rukoilen heidän puolestaan, en maailman puolesta. Rukoilen niiden puolesta, jotka annoit minulle, sillä he kuuluvat sinulle.” (Joh. 17:9.) Nämä kaksi lausetta, kaksi asennetta, näyttävät olevan ristiriidassa keskenään. Joseph Ratzinger eli paavi Benedictus XVI käsittelee tätä ristiriitaa kirjassaan Jeesuksen viimeiset päivät. Ratzingerin mukaan Johannes käyttää sanaa kosmos, maailma, kahdessa merkityksessä. Yhtäältä hän tarkoittaa Jumalan hyväksi luomaa maailmaa ja erityisesti sen ihmisiä, joita hän rakastaa niin paljon, että antaa sille itsensä Pojassaan. Toisaalta sana kosmos viittaa ihmisten maailmaan sellaisena, jollaiseksi se on muodostunut ihmisten historiassa, korruption, valheen, piittaamattomuuden ja väkivallan maailmaan. Ihmisen vanhan, hyvän luonnon päälle on rakentunut toinen vääristynyt luonto.

Suomen Pipliaseurav.4.21.8
Seuraa meitä