Suomen Pipliaseura

11.12.2022 vesper

UT lukukappale

Paavali ja Barnabas Pisidian Antiokiassa

13Paavalin seurue lähti purjehtimaan Pafoksesta Pamfyliaan, Pergen kaupunkiin. Johannes päätti vetäytyä joukosta ja palasi Jerusalemiin. 14Muut jatkoivat Pergestä matkaa Pisidian Antiokiaan. Sapattina he menivät synagogaan ja kävivät istumaan. 15Kun lakia ja profeettoja oli luettu, synagogan johtajat lähettivät Paavalin seurueelle viestin: »Veljet! Jos teillä on ihmisille jokin kehotus, niin puhukaa.»

16Silloin Paavali nousi, viittasi kädellään ja alkoi puhua:

»Kuunnelkaa minua, israelilaiset ja te muut, jotka kunnioitatte Jumalaa! 17Israelin Jumala valitsi esivanhempamme, nosti kansamme vierastyöläisen asemasta Egyptissä ja vei sen vahvalla käsivarrellaan pois sieltä. 18Nelisenkymmentä vuotta Jumala sieti kansaansa autiomaassa. 19Hän hävitti Kanaanin maasta seitsemän kansaa ja antoi niiden alueet perintömaaksi omalle kansalleen. 20Tähän kaikkeen kului noin 450 vuotta. Sen jälkeen hän antoi kansalle tuomareita profeetta Samuelin aikaan asti. 21Silloin kansa pyysi itselleen kuningasta ja Jumala antoi sille Saulin, Kisin pojan. Saul oli Benjaminin heimosta ja hallitsi neljäkymmentä vuotta. 22Sitten Jumala työnsi hänet syrjään ja nosti kuninkaaksi Daavidin, josta hän sanoi:

’Löysin Daavidin, Iisain pojan.

Hän on mies minun mieleeni

ja toteuttaa kaikki toiveeni.’

23Tämän Daavidin jälkeläisistä Jumala lupauksensa mukaisesti toi Israelille Pelastajan, Jeesuksen. 24Jo ennen hänen tuloaan Johannes Kastaja oli kehottanut Israelin kansaa katumaan ja ottamaan kasteen. 25Loppunsa edellä Johannes sanoi: ’Keneksi te minua luulette? En se ole minä. Minun jälkeeni tulee kuitenkin mies, jolta en kelpaa edes sandaaleja riisumaan.’

26Veljet, Abrahamin jälkeläiset, ja te muut, jotka kunnioitatte Jumalaa! Sanoma pelastuksesta on lähetetty juuri meille. 27Jerusalemin asukkaat ja heidän johtajansa näet eivät sitä ymmärtäneet vaan tuomitsivat Jeesuksen. Näin he toteuttivat profeettojen sanat, joita on tapana lukea sapattina. 28He pyysivät Pilatusta tappamaan Jeesuksen, vaikka eivät keksineet mitään perusteita kuolemantuomiolle. 29Kun he olivat toteuttaneet kaiken, mitä Jeesuksesta oli kirjoitettu, he ottivat hänet ristinpuulta ja hautasivat hänet. 30Jumala kuitenkin herätti hänet kuolleiden joukosta. 31Monen päivän ajan Jeesus ilmestyi niille, jotka olivat kulkeneet hänen kanssaan Galileasta Jerusalemiin ja jotka nyt todistavat hänestä ihmisille.

32Me julistamme teille ilosanomaa esivanhemmille annetusta lupauksesta. 33Jumala on näet täyttänyt lupauksensa meille, heidän lapsilleen. Hän herätti kuolleista Jeesuksen, niin kuin toisessa psalmissa sanotaan:

’Sinä olet minun Poikani.

Tänään minä synnytin sinut.’

34Kun Jumala on näin herättänyt Jeesuksen kuolleiden joukosta, Jeesuksen ruumis ei koskaan maadu. Jumala on itse sanonut:

’Minä annan teille sen,

minkä Daavidille pyhästi lupasin.’

35Samasta syystä hän sanoo toisessa kohdassa:

’Sinä et anna pyhän palvelijasi maatua.’

36Daavid edisti omana aikanaan Jumalan suunnitelmaa. Kun hän nukkui pois, hänet vietiin esivanhempiensa joukkoon ja hän maatui. 37Mutta sen, jonka Jumala herätti kuolleista, ei tarvinnut mädäntyä. 38Tietäkää siis, veljet: Hänen vuokseen teidän syntinne annetaan anteeksi ja te saavutatte kaiken sen, mitä ette Mooseksen lain avulla voineet saavuttaa. 39Jeesuksen vuoksi jokainen uskova todetaan syyttömäksi. 40Pitäkää siis varanne, ettei teille käy niin kuin profeettojen kirjoissa sanotaan:

41’Katsokaa, halveksijat!

Ihmetelkää ja tuhoutukaa!

Jos joku kertoisi teille,

mitä teen teidän aikananne,

ette ikinä uskoisi.’»

Ap. t. - Apostolien teot 13:13-41UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.21.9
Seuraa meitä