Suomen Pipliaseura

12.10.2022 laudes

UT lukukappale

Salajuoni Paavalia vastaan

12Aamulla juutalaiset tekivät salaliiton. He vannoivat kirouksen uhalla, etteivät söisi eivätkä joisi, ennen kuin olisivat tappaneet Paavalin. 13Tämän yhteisen valan vannoi yli neljäkymmentä miestä. 14He menivät sanomaan ylipapeille ja kansanjohtajille: »Vannoimme kirouksen uhalla, ettemme syö mitään, ennen kuin olemme tappaneet Paavalin. 15Pyytäkää siis yhdessä Suuren neuvoston kanssa komentajaa tuomaan hänet luoksenne, ikään kuin aikoisitte tutkia hänen asiaansa tarkemmin. Me olemme valmiina ja tapamme hänet matkalla.»

16Paavalin sisarenpoika sai kuulla väijytyksestä. Hän meni kasarmiin ja kertoi asiasta Paavalille. 17Tämä kutsui luokseen yhden sadanpäälliköistä ja sanoi: »Vie tämä nuorimies komentajan puheille, sillä hänellä on tälle ilmoitettavaa.» 18Sadanpäällikkö otti pojan mukaansa, vei hänet komentajan luokse ja sanoi: »Vanki Paavali kutsui minua ja pyysi tuomaan tämän nuorukaisen sinun puheillesi. Hänellä on jotain kerrottavaa.»

19Komentaja otti sisarenpoikaa kädestä, vei hänet sivummalle ja kysyi: »Mitä kerrottavaa sinulla on?» 20Sisarenpoika vastasi: »Juutalaiset ovat sopineet, että he pyytävät sinua toimittamaan Paavalin huomenna Suuren neuvoston eteen. He aikovat muka tutkia hänen asiaansa tarkemmin. 21Älä suostu heidän pyyntöönsä, sillä yli neljäkymmentä miestä on väijyksissä odottamassa häntä. He ovat vannoneet kirouksen uhalla, etteivät syö eivätkä juo, ennen kuin ovat tappaneet hänet. He eivät tarvitse enää muuta kuin sinun suostumuksesi.»

22Komentaja kielsi nuorukaista paljastamasta kenellekään, että tämä oli antanut salaliiton ilmi. Sitten hän lähetti tämän pois.

Paavali viedään maaherra Felixin luokse

23Komentaja kutsui luokseen kaksi sadanpäällikköä ja sanoi: »Määrätkää kaksisataa jalkamiestä, seitsemänkymmentä ratsumiestä ja kaksisataa jousimiestä olemaan iltayhdeksästä alkaen valmiina lähtemään Kesareaan. 24Varatkaa myös ratsuja Paavalille ja viekää hänet turvallisesti maaherra Felixin luokse.»

25Komentaja kirjoitti kirjeen, joka kuului näin: 26»Claudius Lysias tervehtii korkea-arvoista maaherra Felixiä. 27Tämän miehen ottivat juutalaiset kiinni ja yrittivät tappaa. Menin sotilaideni kanssa paikalle ja pelastin hänet saatuani tietää, että hän on Rooman kansalainen. 28Vein hänet juutalaisten Suuren neuvoston eteen, koska halusin saada selville, mistä he syyttivät häntä. 29Huomasin, että kiista koski heidän periaatteitaan. Heillä ei ollut esittää mitään sellaista syytöstä, joka olisi edellyttänyt kuolemanrangaistusta tai vankeutta. 30Kun minulle paljastui, että oli tekeillä salajuoni hänen päänsä menoksi, lähetin hänet heti sinun luoksesi. Kehotin myös syyttäjiä esittämään syytöksensä sinun edessäsi.»

31Sotilaat täyttivät saamansa käskyn. He ottivat Paavalin mukaansa ja veivät hänet yöllä Antipatrikseen. 32Aamulla ratsumiehet jatkoivat matkaa hänen kanssaan ja muut palasivat kasarmiin. 33Kesareaan saavuttuaan ratsumiehet antoivat kirjeen maaherralle ja veivät Paavalin hänen eteensä. 34Maaherra luki kirjeen ja kysyi, miltä hallintoalueelta Paavali oli. Kun hän sai tietää, että Paavali oli Kilikiasta, 35hän sanoi: »Käsittelen asiasi, kun syyttäjäsikin ovat tulleet.» Maaherra määräsi, että Paavalia piti pitää vartioituna Herodeksen linnassa.

Ap. t. - Apostolien teot 23:12-35UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.20.15
Seuraa meitä