Suomen Pipliaseura

17.6.2022 vesper

UT lukukappale

Kaste ja uusi elämä

1Mitä tähän nyt sitten sanoisi? Pitäisikö meidän pysyä syntisinä, jotta armo kasvaisi moninkertaiseksi? 2Ei tietenkään! Miksi eläisimme taas synnissä, kun olemme jo kuolleet siitä pois? 3Vai ettekö tiedä, että kun meidät kasteessa liitettiin Kristukseen Jeesukseen, me myös kuolimme hänen kanssaan? 4Kasteessa meidät haudattiin yhdessä Kristuksen kanssa; me siis kuolimme. Näin tapahtui, jotta syntyisimme uudelleen, uudenlaiseen elämään. Herättihän Isän kirkkaus Kristuksenkin kuolleiden joukosta. 5Jos kerran samankaltainen kuolema on liittänyt meidät Kristukseen, me myös nousemme ylös niin kuin hän.

6Tiedämme, että vanha minämme on ristiinnaulittu yhdessä Kristuksen kanssa. Näin syntinen ruumiimme kuoli, ettemme enää olisi synnin orjia. 7Kuollut on näet vapautettu synnin vallasta. 8Jos kerran kuolimme Kristuksen kanssa, me uskomme, että saamme myös elää hänen kanssaan. 9Tiedämme, ettei Kristus enää kuole noustuaan kuolleiden joukosta. Kuolemalla ei enää ole valtaa häneen, 10sillä kun hän kuoli, hän vapautui kokonaan synnin vallasta. Kun hän nyt elää, hän elää Jumalaa varten. 11Ajatelkaa te samoin itsestänne: suhteessa syntiin olette kuolleita, mutta suhteessa Jumalaan elätte yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa.

12Älkää siis antako synnin hallita kuolevaista ruumistanne älkääkä totelko ruumiinne himoja. 13Älkää antako ruumiinne jäseniä synnin ja vääryyden aseiksi. Kun teidät kerran on herätetty eloon kuolleiden joukosta, antakaa itsenne Jumalalle. Antakaa ruumiinne jäsenet hänelle oikeamielisyyden aseiksi. 14Synti ei saa enää hallita teitä, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia.

Room. - Kirje roomalaisille 6:1-14UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.21.9
Seuraa meitä