Suomen Pipliaseura

20.09.2023

Sana

Kun Jeesus kulki seurueineen tietä pitkin, eräs mies tuli sanomaan hänelle: ”Minä seuraan sinua, minne ikinä menetkin.” Jeesus vastasi: ”Ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta Ihmi-sen Pojalla ei ole paikkaa, johon painaa päänsä.”
Eräälle toiselle Jeesus sanoi: ”Seuraa minua!” Tämä vastasi: ”Herra, anna minun käydä ensin hau-taamassa isäni.” Jeesus sanoi: ”Jätä kuolleet hautaamaan kuolleensa ja lähde julistamaan Jumalan val-takuntaa.”
Vielä eräs toinen sanoi Jeesukselle: ”Seuraan kyllä sinua, Herra, mutta anna minun ensin hyvästellä perheeni.” Jeesus kuitenkin vastasi: ”Se, joka auratessaan katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan valta-kuntaan.” (Luuk. 9:57–62)

Suomen Pipliaseurav.4.20.14
Seuraa meitä