Suomen Pipliaseura

20.6.2021 laudesin tekstit

Psalmiteksti

Siion, meidän Jumalamme kaupunki

1Korahilaisten laulu

2Jumala on suuri,

ylistäkää häntä niin kuin mahtavinta ylistetään!

Hän on kaupungissaan, pyhällä vuorellaan.

3Siionin vuori, Jumalan kaunis asuinpaikka,

kohoaa kuin pohjoisen mahtava vuori.

Siionissa on suuren kuninkaan kaupunki,

joka ilahduttaa koko maata.

4Jumala, joka asuu kaupungin palatseissa,

tunnetaan Siionin turvana.

5Kerran viholliset yhdistivät voimansa

ja etenivät kohti kaupunkia.

6He hämmästyivät näkemäänsä

ja kiirehtivät pakoon.

7Kauhun vapina tarttui heihin lujalla otteellaan

niin kuin synnytyskivut ahdistavat synnyttäjää,

8niin kuin itätuuli riepottelee mahtavia laivoja

ja murskaa ne.

9Sen, mistä olimme kuulleet,

saimme nähdä omin silmin

hallitsijamme, meidän Jumalamme, kaupungissa.

Hän pitää sen perustukset lujina ikuisesti.

(välisoitto)

10Temppelissäsi mietiskelemme uskollisuuttasi, Jumala.

11Sinut tunnetaan nimeltä,

kunniasi tunnustetaan maan äärissä asti.

Oikeudenmukaisuus on sinun käsissäsi.

12Siionin vuori iloitsee,

ja Juudan kaupungit riemuitsevat päätöksistäsi.

13Kiertäkää Siion, kulkekaa sen ympäri.

Laskekaa sen tornit, 14katsokaa tarkasti sen muureja,

kulkekaa sen palatsien läpi.

Tämän tehtyänne voitte kertoa tuleville sukupolville:

15Tällainen on Jumala, Siionin turva,

meidän Jumalamme, ikuisesti ja aina.

Hän johdattaa meitä kaikkina aikoina.

Psalmi 48:1-15UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.20.14
Seuraa meitä