Suomen Pipliaseura

21.12. Torstai

Sana

Tämä on Jeesuksen Kristuksen, Daavidin Pojan, Abrahamin jälkeläisen, sukuluettelo:

Abrahamille syntyi Iisak, jolle syntyi Jaakob. Jaakobille syntyivät Juuda ja tämän veljet. Juudalle ja Tamarille syntyivät Peres ja Serah. Serahille syntyi Hesron, jolle syntyi Ram. Ramille syntyi Amminadab, Amminadabille Nahson ja Nahsonille Salma. Salmalle ja Rahabille syntyi Boas ja Boakselle ja Ruutille Obed, jolle syntyi Iisai. Kuningas Daavid oli Iisain poika. Daavidille syntyi Salomo, jonka äiti oli Urian vaimo. Salomolle syntyi Rehabeam, jolle syntyi Abia, ja Abialle syntyi Asaf. Asafille syntyi Josafat, Josafatille Joram, Joramille Ussia. Ussialle syntyi Jotam, Jotamille Ahas, Ahasille Hiskia. Hiskialle syntyi Manasse, Manasselle Amos, Amosille Josia. Kun kansa oli pakotettu muuttamaan Babyloniaan, Josialle syntyivät Jekonja ja tämän veljet. Väestönsiirron jälkeen Jekonjalle syntyi Salatiel, jolle syntyi Serubbabel. Serubbabelille syntyi Abihud, Abihudille Eljakim ja Eljakimille Asur. Asurille syntyi Sadok, Sadokille Jakin ja Jakinille Elihud. Elihudille syntyi Eleasar, jolle syntyi Mattan. Mattanille syntyi Jaakob, ja Jaakobille syntyi Joosef, joka oli Marian mies. Maria synnytti Jeesuksen, jota kutsutaan Kristukseksi. Abrahamista Daavidiin on siis 14 sukupolvea. Daavidista väestönsiirtoon on myös 14 sukupolvea, ja samoin on 14 sukupolvea väestönsiirrosta Kristukseen. (Matt. 1: 1–17)

Suomen Pipliaseurav.4.20.14
Seuraa meitä