Suomen Pipliaseura

23.9.2022 laudes

UT lukukappale

Neuvottelun tulos

22Silloin apostolit, vanhimmat ja koko seurakunta näkivät parhaaksi valita joukostaan kaksi miestä ja lähettää heidät Paavalin ja Barnabaksen mukana Antiokiaan. Valitut olivat Juudas, jota kutsuttiin Barsabbakseksi, ja Silas. Molemmat olivat seurakunnan johtomiehiä. 23Heidän mukaansa annettiin seuraava kirje:

»Apostolien ja vanhinten tervehdys muiden kansojen uskoville Antiokiassa, Syyriassa ja Kilikiassa. 24Olemme kuulleet, että jotkut meidän luotamme tulleet ovat järkyttäneet teitä puheillaan ja saaneet teidät hämmentymään. He eivät puhuneet meidän käskystämme. 25Siksi päätimme yksimielisesti lähettää nämä kaksi valittua miestä teidän luoksenne. He tulevat yhdessä rakkaiden Barnabaksen ja Paavalin kanssa, 26jotka ovat vaarantaneet henkensä Herramme Jeesuksen Kristuksen vuoksi. 27Olemme siis lähettäneet Juudaksen ja Silaksen, ja he kertovat teille nämä samat asiat myös suullisesti.

28Pyhä Henki ja me olemme nähneet parhaaksi olla kasaamatta teidän hartioillenne muuta taakkaa kuin nämä välttämättömät kiellot: 29pysykää erossa kaikesta epäjumalille uhratusta ruuasta sekä verestä, sellaisten eläinten lihasta, joiden verta ei ole teurastettaessa valutettu pois, älkääkä olko uskottomia. Riittää, kun pysytte erossa näistä asioista. Voikaa hyvin.»

30Niin Juudas ja Silas lähetettiin matkaan. He menivät Antiokiaan, kutsuivat uskovien joukon koolle ja antoivat kirjeen heille. 31Kirje luettiin, ja vastaanottajat ilahtuivat sen rohkaisevista sanoista. 32Juudas ja Silas olivat itsekin profeettoja, ja he pitivät uskoville monia rohkaisevia kannustuspuheita. 33He viipyivät aikansa ja palasivat sitten lähettäjiensä luokse uskovien rauhantoivotukset mukanaan. 34 35Paavali ja Barnabas sen sijaan jäivät Antiokiaan. Yhdessä monien muiden kanssa he opettivat ja julistivat ilosanomaa Herrasta.

Ap. t. - Apostolien teot 15:22-35UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.21.8
Seuraa meitä