Suomen Pipliaseura

28.10.2022 vesper

Psalmiteksti

Opetuksesi on kultaa kalliimpaa
Jumalan teitä vaeltavat ovat onnellisia

1Onnellisia ovat ne,

jotka kulkevat Jumalan tietä moitteettomina,

jotka pitävät kiinni hänen opetuksestaan.

2Onnellisia ovat ne, jotka seuraavat hänen lakiaan,

pyrkivät hänen yhteyteensä koko sydämestään.

3He eivät tee pahaa,

vaan vaeltavat hänen teitään.

4Jumala, sinä olet antanut ohjeesi

tarkkaan noudatettaviksi.

5Kunpa kulkisin vakaasti eteenpäin

ja pitäisin kiinni määräyksistäsi.

6Minun ei tarvitse hävetä,

kun toimin tarkoin käskyjesi mukaisesti.

7Kun opin tuntemaan

sinun oikeudenmukaiset päätöksesi,

kiitän sinua vilpittömin mielin.

8Minä noudatan sinun määräyksiäsi,

älä koskaan hylkää minua!

Miten pysyn oikealla tiellä

9Miten voi pysyä jo nuorena oikealla tiellä?

Niin, että seuraa sinun sanojasi.

10Minä pyrin yhteyteesi kaikesta sydämestäni,

älä anna minun joutua eroon käskyistäsi.

11Vaalin sydämessäni lupauksiasi,

jotta en toimisi vastoin sinun tahtoasi.

12Ylistys sinulle, Jumala!

Opeta minulle määräyksesi.

13Minä julistan ihmisille

kaikki sinun säädöksesi.

14Riemuitsen sinun lakisi noudattamisesta

niin kuin iloitsen kaikenlaisista rikkauksista.

15Minä tahdon mietiskellä ohjeitasi,

pitää katseeni sinun reitilläsi.

16Minä iloitsen sinun määräyksistäsi,

en unohda lupauksiasi.

Psalmi 119:1-16UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.21.9
Seuraa meitä