Suomen Pipliaseura

29.10.2022 vesper

UT lukukappale

Lupaus Pyhästä Hengestä

15»Jos rakastatte minua, noudatatte käskyjäni. 16Pyydän Isää antamaan teille toisen rohkaisijan, joka on kanssanne ikuisesti. 17Hän on Totuuden Henki; maailma ei voi saada Henkeä, koska se ei näe eikä tunne häntä. Te tunnette hänet, koska hän pysyy luonanne ja on teissä.

18En jätä teitä orvoiksi vaan tulen luoksenne. 19Hetken päästä maailma ei enää näe minua, mutta te näette. Minä näet elän, ja niin saatte elää tekin. 20Sinä päivänä teille selviää, että minä olen Isässä, te olette minussa ja minä olen teissä. 21Se, joka tuntee minun käskyni ja noudattaa niitä, rakastaa minua. Ja Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua. Niin rakastan minäkin, ja siksi annan hänen nähdä minut.»

22Juudas – ei Iskariot vaan eräs toinen – sanoi: »Herra, mistä syystä näyttäydyt vain meille etkä maailmalle?» 23Jeesus vastasi: »Se, joka rakastaa minua, elää opetusteni mukaan. Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja teemme sinne asunnon. 24Se, joka ei rakasta minua, ei noudata opetuksiani. Eivätkä minun sanani ole minun; ne ovat Isäni ja lähettäjäni sanoja.

25Olen kertonut tämän teille nyt, kun olen vielä luonanne. 26Isä lähettää teille minun nimissäni rohkaisijan, Pyhän Hengen. Hän opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne sen, mitä minä olen sanonut.

27Minä jätän teille rauhan; annan teille oman rauhani. En anna teille niin kuin maailma antaa. Rohkaiskaa sydämenne älkääkä pelätkö. 28Kuulittehan, mitä sanoin: minä menen pois, mutta palaan luoksenne. Jos rakastaisitte minua, iloitsisitte siitä, että menen Isän luokse. Hän on näet minua suurempi.

29Olen nyt kertonut teille tulevista tapahtumista etukäteen. Kun ne sitten tapahtuvat, te uskotte minua. 30En enää puhu kanssanne paljoa, koska tämän maailman ruhtinas on jo tulossa. Hänellä ei ole minun kanssani mitään yhteistä. 31Teen silti sen, mitä Isä on minun käskenyt tehdä. Teen sen, jotta maailma saisi tietää, että rakastan häntä.

Nouskaa, lähdetään täältä!»

Joh. - Johannes 14:15-31UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.21.9
Seuraa meitä