Suomen Pipliaseura

30.4.2022 laudes

UT lukukappale

Sanomisen taidosta

2Rukoilkaa väsymättä, valvokaa rukoillen ja kiittäen. 3Rukoilkaa samalla meidänkin puolestamme, että Jumala avaisi oven sanomallemme ja pääsisimme kertomaan Kristuksen salaisuudesta. Sen julistamisen vuoksi minut on myös vangittu. 4Rukoilkaa minulle taitoa pukea salaisuus sanoiksi niin hyvin kuin minun pitäisi.

5Kun olette tekemisissä ulkopuolisten kanssa, toimikaa harkiten ja tarttukaa sopiviin tilaisuuksiin. 6Puhukaa aina kauniisti, mutta ripotelkaa sanoihinne suolaa; vastatkaa jokaiselle mahdollisimman osuvasti.

Paavalin sanansaattajat

7Minun tilanteestani kertoo teille rakas veljemme Tykikos, uskollinen palvelija ja Herran antama työtoverini. 8Lähetän hänet luoksenne juuri siksi, että saisitte tietää kuulumisemme ja että hän rohkaisisi mieltänne. 9Hänen kanssaan saapuu uskollinen ja rakas veljemme Onesimos, joka on kotoisin teidän kaupungistanne. He kertovat teille kaikki kuulumisemme.

Tervehdyksiä kolossalaisille

10Kanssani vankilassa oleva Aristarkos lähettää terveisiä. Samoin tekee Markus, Barnabaksen serkku; teitä on jo ohjeistettu ottamaan hänet vastaan, jos hän tulee luoksenne. 11Terveiset Jeesukselta, jota kutsutaan myös Justukseksi. Nämä kolme ovat ainoat juutalaiset työtoverini, kun työskentelen Jumalan valtakunnan puolesta. He ovat olleet tukenani. 12Terveisensä lähettää Epafras, joka on kotoisin teidän kaupungistanne. Hän on Kristuksen Jeesuksen palvelija ja kamppailee aina puolestanne rukouksin. Hän pyytää, että säilyisitte virheettöminä ja osaisitte aina epäröimättä täyttää Jumalan tahdon. 13Voin vakuuttaa, että hän näkee paljon vaivaa teidän vuoksenne – samoin kuin Laodikean ja Hierapoliksen kristittyjen vuoksi. 14Terveiset myös rakkaalta lääkäriltämme Luukkaalta ja Demakselta.

Paavalin omat terveiset

15Sanokaa terveisiä laodikealaisille veljille ja sisarille, Nymfalle ja hänen luonaan kokoontuvalle seurakunnalle. 16Kun olette lukeneet tämän kirjeen, antakaa se laodikealaisten luettavaksi. Lukekaa te puolestanne kirje, jonka lähetin heille. 17Sanokaa Arkippokselle, että hoitaa Herralta saamaansa tehtävää tunnollisesti.

Lopputervehdys

18Omakätinen tervehdys minulta, Paavalilta. Muistakaa minua kahlehdittua. Jumalan hyvyyttä teille kaikille.

Kol. - Kirje kolossalaisille 4:2-18UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.21.9
Seuraa meitä