Suomen Pipliaseura

5.1.2023 laudes

Psalmiteksti

Ihminen Jumalan luomassa maailmassa

1Musiikin johtajalle: gatilaiseen tapaan, Daavid-laulu

2Jumala, meidän Herramme,

kuinka valtava onkaan nimesi voima maan päällä,

sinun, joka levität kirkkautesi taivaan ylle!

3Lasten ja vastasyntyneiden suulla todistat voimasi,

vaiennat vihollisen ja vastustajan.

4Katselen taivastasi, kuuta ja tähtiä,

jotka olet asettanut paikoilleen omin sormin –

5mikä on ihminen, että häntä muistat,

pidät huolta hänestä, vähäisestä?

6Kuitenkin olet tehnyt hänestä lähes jumalan,

antanut hänelle kunnian ja loiston kruunun.

7Olet asettanut hänet hallitsemaan käsiesi töitä,

kaiken olet alistanut hänen valtaansa:

8lampaat ja vuohet, nautakarjan ja villieläimetkin,

9taivaan linnut ja meren kalat, kaikki vedessä liikkuvat.

10Jumala, meidän Herramme,

kuinka valtava onkaan nimesi voima maan päällä!

Psalmi 8:1-10UT2020Avaa lukunäkymä
Siion, meidän Jumalamme kaupunki

1Korahilaisten laulu

2Jumala on suuri,

ylistäkää häntä niin kuin mahtavinta ylistetään!

Hän on kaupungissaan, pyhällä vuorellaan.

3Siionin vuori, Jumalan kaunis asuinpaikka,

kohoaa kuin pohjoisen mahtava vuori.

Siionissa on suuren kuninkaan kaupunki,

joka ilahduttaa koko maata.

4Jumala, joka asuu kaupungin palatseissa,

tunnetaan Siionin turvana.

5Kerran viholliset yhdistivät voimansa

ja etenivät kohti kaupunkia.

6He hämmästyivät näkemäänsä

ja kiirehtivät pakoon.

7Kauhun vapina tarttui heihin lujalla otteellaan

niin kuin synnytyskivut ahdistavat synnyttäjää,

8niin kuin itätuuli riepottelee mahtavia laivoja

ja murskaa ne.

9Sen, mistä olimme kuulleet,

saimme nähdä omin silmin

hallitsijamme, meidän Jumalamme, kaupungissa.

Hän pitää sen perustukset lujina ikuisesti.

(välisoitto)

10Temppelissäsi mietiskelemme uskollisuuttasi, Jumala.

11Sinut tunnetaan nimeltä,

kunniasi tunnustetaan maan äärissä asti.

Oikeudenmukaisuus on sinun käsissäsi.

12Siionin vuori iloitsee,

ja Juudan kaupungit riemuitsevat päätöksistäsi.

13Kiertäkää Siion, kulkekaa sen ympäri.

Laskekaa sen tornit, 14katsokaa tarkasti sen muureja,

kulkekaa sen palatsien läpi.

Tämän tehtyänne voitte kertoa tuleville sukupolville:

15Tällainen on Jumala, Siionin turva,

meidän Jumalamme, ikuisesti ja aina.

Hän johdattaa meitä kaikkina aikoina.

Psalmi 48:1-15UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.20.14
Seuraa meitä