Suomen Pipliaseura

Lisälukemisto

Luonto, Raamattu ja sinä -johdanto

 • Pihkala, Panu: Luonto ja Raamattu, LK-Kirjat 2010.
 • Earth Bible -kirjasarja, päätoimittaja Norman Habel. Akateemista raamatuntutkimusta ja -tulkintaa ”luonnon näkökulmasta”.
 • Green Bible (NRSV). Raamattupainos, johon on merkitty vihreällä fontilla ne kohdat, jotka puhuvat erityisen paljon luonnosta. Sisältää johdantoesseitä ja kätevän luontoteemojen hakemiston.
 • http://www.bibleandecology.org/ Nettisivusto, jossa monenlaisia materiaaleja.

1. Luonto ja Raamattu

 • Luontopsalmeja: 8, 19, 29, 33, 65, 96-98, 104, 136, 148
 • Jaakko Hyttinen: ”Maa psalmeissa: Ekologisen raamatuntutkimuksen taustaa ja trendejä.” Teoksessa Pyhän kosketus luonnossa. Johdatus kristilliseen ekoteologiaan, toim. Pauliina Kainulainen. Helsinki: Kirjapaja, 91–111. 2007.
 • Terence E. Fretheim: God and World in the Old Testament: A Relational Theology of Creation. Nashville: Abingdon Press. 2010.

2. Luonnon merkitys

 • Ellen F. Davis: Scripture, Culture, Agriculture. Scripture, Culture, and Agriculture. An Agrarian Reading of the Bible. Cambridge: Cambridge University Press. 2009.
 • Joseph Sittler: Evocations of Grace. Toim. Peter Bakken & Steven Bouma-Prediger. Eerdmans. 2000.

3. Synti tuhoaa luontoa

 • Pihkala, Panu: ”Libanonin setrit.” Hiljaisuuden ystävät 2/2019.
 • Raamatuntutkija Ched Myers setreistä: https://chedmyers.org/2007/01/01/articles-ecology-faith-cedar-has-fallen-prophetic-word-vs-imperial-clear-cutting/
 • Raamatunkohtia: Hoos.14:6–8;
 • Raamatun luonnonhistoriasta: Daniel Hillel: The Natural History of the Bible: An Environmental Exploration of the Hebrew Scriptures. New York: Columbia University Press. 2007. Lisäksi Peter Goodfellow: Natural History of the Bible: A Guide for Bible Readers and Naturalists. Oxford: John Beaufoy Publishing. 2017.

4. Jeesus ja luonto

 • Laudato si’, 2015 https://laudatosi.com/watch
 • Panu Pihkala, luku ”Jeesus ja luonto” kirjasta Luonto ja Raamattu, 2010
 • Richard Bauckham: ”Reading the Synoptic Gospels Ecologically”, teoksessa Ecological Hermeneutics, toim. David Horrell et al., T&T Clark, 70–82. 2010.

5. Eläimet

 • Panu Pihkala: Eläimet ja kristinusko. http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/4E895E7DA0AF0FC2C2257A8400379B53/$FILE/El%E4imet%20esite%20kevyt.pdf. Löytyy myös kirjasta Vihreät riparit, toim. Kokkonen & Pihkala, Kirjapaja 2014.
 • Laura Witick: Eläinrakas Jumala: Andrew Linzeyn teologiset perusteet eläinten oikeuksien edistämiselle kristillisenä velvollisuutena. Pro gradu, Itä-Suomen yliopisto, 2015. http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20150774/

6. Ekokriisi ja Nooan arkki

 • Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. Toim. Esko Hyvärinen et al. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki 2019.
 • Jonathan Moo: “Climate Change and the Apocalyptic Imagination: Science, Faith, and Ecological Responsibility.” Zygon 50:4, 937–948.

7. Ympäristöahdistus ja Raamattu

 • ”Ilmastoahdistus ja toivo”, Rauha-materiaalin teksti, Panu Pihkala, Pipliaseura 2019 https://www.piplia.fi/rauha-ilmastoahdistus-ja-toivo/
 • Brendan Byrne: "An Ecological Reading of Romans 8.19-22: Possibilities and Hesitations." Teoksessa Ecological Hermeneutics, toim. David G. Horrell et al., 83-93. London: Continuum. 2010.

8. Elämä toivon varassa

 • Panu Pihkala: Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo. Kirjapaja 2017.
 • Douglas Christie: The Blue Sapphire of the Mind: Notes for a Contemplative Ecology. New York: Oxford University Press. 2013.
 • Pauliina Kainulainen: Metsän teologia. Kirjapaja 2013.
 • Steven Chase: Nature as Spiritual Practice. Grand Rapids: Eerdmans. 2011.

Suomen Pipliaseurav.4.20.15
Seuraa meitä