Suomen Pipliaseura

3. Askeita autiomaassa: Ympyrä – Kaikkivaltias ja ihmisiä rakastava Jumala

Asetu tuolille tai rukousjakkaralle.
Rauhoita mielesi. Sulje hetkeksi silmäsi ja keskity hengittämään muutaman kerran syvään sisään ja ulos, sisään ja ulos.

Katso pyöreää ristikuvaa
Ympyrä on ikuisuuden vertauskuva. Se muistuttaa Jumalan kaikkivaltiudesta. Jumala on valo, ikuinen rakkaus, kaiken luoja ja ylläpitäjä.
Jumala kannattelee maailmaa. Jumala on salattu ja pyhä.
Myös elämä itsessään on salaisuus.
Ympyrä rajaa sisälleen alueen. Kaikella on alku ja loppu. Elämällä on rajat.

”Alussa Jumala loi taivaan ja maan.
Jumala loi ihmisen kuvakseen, mieheksi ja naiseksi.
Jumala puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen.
Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä ja kaikki oli hyvää.” 1. Moos.1

Sulje silmäsi hetkeksi ja keskity vain hengittämään rauhallisesti.
Tunne, miten sinussa virtaa Jumalan antama elämä.
Kaikkivaltias, mutta sinua lähellä oleva Jumala katsoo sinua, luomaansa ihmistä.

”Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä ja kaikki oli hyvää.”

Katsele käsiäsi, tunnustele itseäsi. Älä tuomitse nyt itseäsi mistään, vaan sano itsellesi:
Minä olen Jumalan luomus. Näin on hyvä!

”Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.”
Ps. 139:14

Lue hitaasti

”Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maanpiiri saivat alkunsa, sinä olit.
Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
Sinä annat ihmisen tulla maaksi jälleen ja sanot: Palatkaa tomuun, Aadamin lapset.” Ps. 90:2–3

Ihmisen ajalle asetettiin rajat, mutta Jumala ei ole sidottu ajan rajoihin. Hän kantaa luomaansa ihmistä ajan rajojen molemmilla puolilla.

Kuulostele, missä kohden sinun tiesi kulkee parhaillaan? Kuljetko varjossa vai valossa?
Oletko tienhaarassa vai istutko pientareella?

Varjossakin kulkeva tie on tie. Jumala on läsnä myös pimeillä taipaleilla.
Ankkuroidu sanaan. Herra vain odottaa voidakseen olla sinulle armollinen.

Jos kyselet suuntaa, mieti, miten aiemmin olet löytänyt eteenpäin?
Voisiko elämä olla yhä enemmän irti päästämistä omista ponnisteluista ja suurempaa avoimuutta Jumalan johdatukselle?

Lue hitaasti. Omista itsellesi se, mikä koskettaa.

”Hän on suojaava varjo, hän on vartijasi, hän ei väisty viereltäsi.” Ps. 121:5
”Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani.” Ps.119:105
”Herra vain odottaa voidakseen olla teille armollinen…sinun itkusi aika on ohi! Aina kun olet eksymässä tieltä, milloin oikeaan, milloin vasempaan, sinä omin korvin kuulet takaasi ohjeen:
-Tässä on tie, kulkekaa sitä!” Jes. 30:18–21
”Pystytä merkkikiviä, aseta tienviittoja, jotta tietäisit, mistä tie kulkee. Paina mieleesi tie, se polku, jota olet kulkenut.” Jer. 31:21
”Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä.” Joh. 14:6

Kaikki oleellinen on läsnä tässä hetkessä. Sinä olet kannettuna Pyhän Kolminaisuuden edessä. Kristus on läsnä, hänen seuraajansa ovat läsnä, sinun yksityinen elämäsi on läsnä, maailma, jossa elät, on läsnä.

”Hänessä me olemme, elämme ja liikumme” Apt.17: 27–28

Ota vastaan kaikkea elämääsi kantava ja ohjaava Jumalan siunaus;
”Siunatkoon sinua kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki” Aamen.

Teksti: Satu Toukkari

Raamatunteksti(t)

Luominen

1Alussa Jumala loi taivaan ja maan. 2Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä.

3Jumala sanoi: »Tulkoon valo!» Ja valo tuli. 4Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä, 5ja hän nimitti valon päiväksi, ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni ensimmäinen päivä.

6Jumala sanoi: »Tulkoon kaartuva kansi vesien väliin, erottamaan vedet toisistaan.» 7Jumala teki kannen ja erotti toiset vedet sen alapuolelle ja toiset sen yläpuolelle. Niin tapahtui, 8ja Jumala nimitti kannen taivaaksi. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni toinen päivä.

9Jumala sanoi: »Kokoontukoot taivaankannen alapuolella olevat vedet yhteen paikkaan, niin että maan kamara tulee näkyviin.» Ja niin tapahtui. 10Jumala nimitti kiinteän kamaran maaksi, ja sen paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän nimitti mereksi. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä.

11Jumala sanoi: »Kasvakoon maa vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka maan päällä kantavat hedelmissään kukin lajinsa mukaista siementä.» Ja niin tapahtui. 12Maa versoi vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka kantoivat hedelmissään kukin oman lajinsa mukaista siementä. Jumala näki, että niin oli hyvä. 13Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni kolmas päivä.

14Jumala sanoi: »Tulkoon valoja taivaankanteen erottamaan päivän yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, hetkiä ja vuosia. 15Ne loistakoot taivaankannesta ja antakoot valoa maan päälle.» Ja niin tapahtui. 16Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman hallitsemaan päivää ja pienemmän hallitsemaan yötä, sekä tähdet. 17Hän asetti ne taivaankanteen loistamaan maan päälle, 18hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeydestä. Jumala näki, että niin oli hyvä. 19Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni neljäs päivä.

20Jumala sanoi: »Viliskööt vedet eläviä olentoja ja lennelkööt linnut ilmassa taivaankannen alla.» 21Niin Jumala loi suuret meripedot ja kaikki muut elävät olennot, joita vedet vilisevät, sekä kaikki siivekkäiden lajit. Jumala näki, että niin oli hyvä. 22Hän siunasi ne sanoen: »Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä.» 23Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni viides päivä.

24Jumala sanoi: »Tuottakoon maa kaikenlaisia eläviä olentoja, kaikki karjaeläinten, pikkueläinten ja villieläinten lajit.» Ja niin tapahtui. 25Jumala teki villieläimet, karjaeläimet ja erilaiset pikkueläimet, kaikki eläinten lajit. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä.

26Jumala sanoi: »Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu.» 27Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. 28Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: »Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu.» 29Jumala sanoi vielä: »Minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit, joita maan päällä on, ja kaikki puut, joissa on siementä kantavat hedelmät. Olkoot ne teidän ravintonanne. 30Ja villieläimille ja taivaan linnuille ja kaikelle, mikä maan päällä elää ja liikkuu, minä annan ravinnoksi vihreät kasvit.» Niin tapahtui. 31Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni kuudes päivä.

1. Mooseksen kirja 1KR92Avaa lukunäkymä

14Minä olen ihme, suuri ihme,

ja kiitän sinua siitä.

Ihmeellisiä ovat sinun tekosi,

minä tiedän sen.

Psalmi 139:14KR92Avaa lukunäkymä

2Jo ennen kuin vuoret syntyivät,

ennen kuin maa ja maanpiiri saivat alkunsa,

sinä olit.

Jumala, ajasta aikaan sinä olet.

3Sinä annat ihmisten tulla maaksi jälleen

ja sanot: »Palatkaa tomuun, Aadamin lapset.»

Psalmi 90:2-3KR92Avaa lukunäkymä

5Hän on suojaava varjo, hän on vartijasi,

hän ei väisty viereltäsi.

Psalmi 121:5KR92Avaa lukunäkymä

105Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni,

se on valo minun matkallani.

Psalmi 119:105KR92Avaa lukunäkymä
Ei enää kyyneleitä

18Kuitenkin Herra vain odottaa,

että voisi olla teille armollinen,

hän nousee armahtamaan teitä.

Herra on oikeuden Jumala.

Autuaita ne, jotka häntä odottavat!

19Siionin kansa, sinä joka asut Jerusalemissa,

sinun itkusi aika on ohi!

Kun huudat häneltä apua, hän armahtaa,

hän kuulee ja vastaa sinulle.

20Vaikka Herra suo sinulle vain kapean leivän

ja niukasti vettä,

hän, sinun opastajasi, ei enää kätkeydy.

Omin silmin sinä saat nähdä hänet.

21Aina kun olet eksymässä tieltä,

milloin oikeaan, milloin vasempaan,

sinä omin korvin kuulet takaasi ohjeen:

– Tässä on tie, kulkekaa sitä.

Jesaja 30:18-21KR92Avaa lukunäkymä

21Pystytä merkkikiviä, aseta tienviittoja,

jotta tietäisit, mistä tie kulkee.

Paina mieleesi tie,

se polku, jota olet kulkenut.

Palaa kotiin, neitsyt Israel,

palaa takaisin näihin kaupunkeihisi!

Jeremia 31:21KR92Avaa lukunäkymä

6Jeesus vastasi: »Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.

Johannes 14:6KR92Avaa lukunäkymä

27jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuillen löytäisivät hänet.

»Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä: 28hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Ovathan muutamat teidän runoilijannekin sanoneet: ’Me olemme myös hänen sukuaan.’

Apostolien teot 17:27-28KR92Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.20.15
Seuraa meitä