Suomen Pipliaseura

15.6.2024 Lauantai

Kuuntele Tässä olen harjoitus 15.6.2024

TÄSSÄ

Jumala, olet kutsunut minut. Siksi olen tässä.

. . .

Kuljethan tänään kanssani.


SANA

Veljet ja sisaret, ajatelkaa tätä: teidät kutsuttiin, vaikkei joukossanne ollut montakaan ihmisten silmissä viisasta, ei monta mahtavaa eikä yläluokkaista. Viisaat nöyryyttääkseen Jumala valitsi sen, mikä maailmassa on älytöntä. Vahvat nöyryyttääkseen Jumala valitsi sen, mikä maailmassa on heikkoa. Jumala valitsi sen, mikä maailmassa on rahvaanomaista ja mitätöntä. Hän valitsi sen, mikä ei ole yhtään mitään, mitätöidäkseen sen, mikä on jotakin. Näin kukaan ei voi ylpeillä Jumalan edessä. Hänen voimastaan te kuitenkin olette Kristuksen Jeesuksen omia. Kristus tuli meille Jumalan luota viisaudeksi ja oikeamielisyydeksi pyhittämään ja lunastamaan meidät. Näin toteutuu se, mitä kirjoituksissa sanotaan: ”Ylpeilijän on ylpeiltävä Herrasta.” (1. Kor. 1: 26–31)

  • Millaisena viisaana pidän itseäni? Keihin nähden olen vaikutusvaltainen? Mikä on sosiaalinen asemani? Millä tavoilla helppoa, millä vaikeata minun tällaisena ihmisenä on olla Jeesuksen seuraaja?
  • Tunnistanko sen Paavalin ajatuksen, että Jeesuksessa ja hänen seuraamisessaan on jotakin rahvaanomaista ja mitätöntä? Mitä se on? Miltä se tuntuu?
  • Kenen työtä ja ansiota on, että voin kutsua itseäni Jeesuksen omaksi? Mikä osuus minulla tässä on?

TÄSTÄ ETEENPÄIN

Mikä tänään kosketti minua? Millainen rukous siitä syntyy?

Raamatunteksti(t)

26Ajatelkaa, veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin: teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. 27Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. 28Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. 29Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. 30Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. 31Näin toteutuu kirjoitus: »Joka ylpeilee, ylpeilköön Herrasta.»

1. kirje korinttilaisille 1:26-31KR92Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.21.9
Seuraa meitä