Suomen Pipliaseura

6.7.2024 Lauantai

Kuuntele Tässä olen harjoitus 6.7.2024

TÄSSÄ

Hiljennä mieleni kuulemaan kuiskauksesi – ota peite sydämeni päältä!

. . .

”Mikään peitetty ei jää piiloon, eikä mikään salattu jää salaisuudeksi.”


SANA

Oppilas ei ole opettajaansa ylempänä eikä orja isäntäänsä. Riittää, jos oppilaasta tulee opettajansa kaltainen ja orjasta samanlainen kuin isäntänsä. Jos talon isäntää kutsutaan Belsebuliksi, niin eikö talonväkeä vielä suuremmalla syyllä?” ”Älkää siis pelätkö ihmisiä. Mikään peitetty ei jää piiloon, eikä mikään salattu jää salaisuudeksi. Kertokaa päivänvalossa se, minkä minä sanoin teille pimeässä. Julistakaa katolta se, mitä kuulette korvaanne kuiskattavan. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta eivät voi tappaa sielua. Pelätkää mieluummin häntä, joka voi tuhota sielunne ja ruumiinne helvetissä. Varpusia saa kolikolla kaksi, vai mitä? Silti yhtäkään niistä ei pyydystetä, ellei Isänne sitä salli. Jokainen hiuksennekin on laskettu. Älkää siis pelätkö. Olettehan arvokkaampia kuin kokonainen varpusparvi.” ”Minä tunnustan taivaallisen Isäni edessä jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä. Mutta kieltäydyn tunnustamasta taivaallisen Isäni edessä niitä, jotka eivät tunnusta minua ihmisten edessä.” (Matt. 10: 24–33)

  • Millainen tunne minulle Jeesuksen sanoista välittyy? Mihin hänen sanoissaan erityisesti kiinnitän huomiota ja miksi?
  • ”Jokainen hiuksennekin on laskettu.” Mikä tämän lauseen viesti on minulle?
  • Mitä sieluni tänään rukoilee varjeltuakseen pahasta?

TÄSTÄ ETEENPÄIN

Näytä minulle, missä ja miten tänään voin tunnustaa nimeäsi. Rohkaise minua silloin!

Raamatunteksti(t)

24»Ei opetuslapsi ole opettajaansa ylempi eikä palvelija isäntäänsä. 25Tyytyköön opetuslapsi samaan kuin opettaja ja palvelija samaan kuin isäntä. Jos talon isäntää nimitetään Belsebuliksi, kuinka paljon helpommin sen nimen saa talonväki!

26»Älkää siis pelätkö ihmisiä. Ei ole kätköä, joka ei paljastuisi, eikä salaisuutta, joka ei tulisi ilmi. 27Minkä minä sanon teille pimeässä, se julistakaa päivänvalossa, ja mitä kuulette korvaanne kuiskattavan, se kuuluttakaa julki katoilta. 28Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta eivät kykene tappamaan sielua. Pelätkää sen sijaan häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. 29Varpusia saa kolikolla kaksi, mutta yksikään niistä ei putoa maahan, ellei teidän Isänne sitä salli. 30Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu. 31Älkää siis pelätkö. Olettehan te arvokkaampia kuin kaikki varpuset.

Kristuksen tunnustaminen

32»Joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan omakseni Isäni edessä taivaissa. 33Mutta joka ihmisten edessä kieltää minut, sen minäkin kiellän Isäni edessä taivaissa.

Matteus 10:24-33KR92Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.21.9
Seuraa meitä