Suomen Pipliaseura

Mitä saatat löytää?

Tässä olen -ristilogo

Hengellinen harjoitus, raamattumietiskely, raamatturukous on Jumalasi aikaa sinun kanssasi ja sinun aikaasi hänen kanssaan. Erittelevä ajattelu on usein välttämätön, erinomainen ja kehittämisen arvoinen apu, mutta nyt ehdotamme, että et analysoi tekstiä, et etäännytä itseäsi siitä etkä tarkastele sitä, vaan annat sen tarkastella sinua, elät sitä ja siinä. Jumalan läsnäolossa sinulle saattaa paljastua jotakin hänestä tai itsestäsi, sellaista, mikä on ollut aina Jumalan tiedossa mutta jota itse et vielä ole uskaltanut tai ehtinyt tunnistaa. Hän tuntee sinut paremmin kuin itse tunnet itsesi. Sinut on jo armahdettu (Room. 5:8). Tekstin äärellä syntyneen tunnelman ja siinä koettujen oivallusten ja tunteiden katseleminen rukoushetken jälkeen on kuin peili, josta voit tarkastella tilaasi. Raamatturukous saattaa herättää sinussa tunteita ja tiloja, joista alla muutamia esimerkkejä.

Lohdutus, ihmetys ja ylistys

Martti Luther kirjoitti parturilleen Peter Beskendorfille katekismusmietiskelystä: ”Jos Pyhä Henki näiden ajatusten aikana tulisi ja alkaisi saarnata sydämessäsi rikkain ja valaistuin ajatuksin, anna hänelle kunnia, anna muiden ajatusten mennä, ole hiljaa ja kuuntele häntä, joka osaa sen paremmin kuin sinä. Ja mitä hän saarnaa, pane merkille, ja kirjoita muistiin.” (Martti Luther, Kuinka rukoilla, ystäväni.) Lutherin aikalainen Ignatius Loyola puhuu raamatturukouksen aikana mahdollisesti koettavasta lohdutuksen tilasta (lat. consolatio), Jumalan läheisyyden myönteisestä kokemuksesta. Jos teksti vie sinut hämmästelemään Jumalan suuruutta, armoa ja rakkautta sinuun, muihin ja koko luomakuntaan, sillä paikalla kannattaa viipyä.

Ahdistus, lohduttomuus, eristyneisyys ja osattomuus

Toinen Ignatiuksen keskeinen termi on lohduttomuus (lat. desolatio). Se on Jumalan poissaolon, autiomaan ja yksinäisyyden kokemus. Lohduttomuutta, eristäytyneisyyden, hajaannuksen ja yksinäisyyden tilaa kannattaa kuunnella. Siinä voi koettaa viipyä ja kysyä, mikä sen aiheuttaa ja mistä se tulee. Lohduttomuuden kokemus on myös aitoa sinua – se kertoo sinusta. Martti Luther oli paitsi armon, myös varsinainen ahdistuksen teologi, ristin teologi. Hänen mukaansa raamattumeditaatio johtaa aina kiusauksiin ja koettelemuksiin (lat. tentatio), jotka paljastavat tilamme ja ehdottoman Jumalan armoon turvautumisen tarpeemme. Nyt ei kannata tehdä päätöksiä vaan etsiä odottajan paikkaa Jumalan edessä.

Kaipaus

Raamatturukouksessa saatat tunnistaa sisimmästäsi nousevan kaipauksen. Kaipauksia on aina useita, eri suuntiin vieviäkin. Kaikkein sisimmän, Jumalan Pyhän Hengen sydämessämme synnyttämän kaipauksen tunnistaminen on Jumalan kutsu ja johdatuksen avain.

Oivallus

Oivallusta on syytä tarkastella tietoisesti ja tuoreesti Jeesuksen edessä, ei vain vanhoja tottumuksia seuraten. Miten tämä oivallus rakentaa suhdettani Jumalaan ja siihen, mitä olen tekemässä hänen edessään?

Muisto

Herännyt muisto voi olla tärkeä viesti. Miksi juuri tämä muisto aktivoitui juuri tämän tekstin edessä? Mitä se kertoo minusta? Mitä se kertoo suhteestani Kristukseen? Mihin se minua johdattaa?

Tunnetila

Välitön tunnistettu tunnetila kertoo jotakin juuri tämän hetken tilanteestasi. Ei tarvitse myöskään pelätä kyynelten lahjaa – kyynelet puhdistavat! Tunnetilasi ilmaisee, missä juuri nyt kuljet.

Syvä toistuva asenne, sinulle tyypillinen reagointitapa

Saatat tunnistaa itsessäsi jonkin muita tuntemuksia pysyvämmän asenteen, sinulle tyypillisen reagointitavan. Esiin nousseita asenteita kannattaa kuunnella ja katsella Jumalan edessä. Ehkä virinnyt mielentila ei näytä lainkaan nousevan tekstistä vaan jostakin, mikä on sinussa valmiina jo odottamassa. Miksi tämä asenne nousi esiin nyt ja juuri tätä kohtaa tarkastellessa?

Kehotus lähteä liikkeelle

Raamatturukous saattaa innostaa sinut uuteen tai uudenlaiseen tekemiseen tai vahvistaa ja tuoreuttaa sinulle ominaista palvelun tapaa.

Suomen Pipliaseurav.4.21.9
Seuraa meitä