Suomen Pipliaseura

Om oss

Bibeln.fi-tjänsten produceras av Finska Bibelsällskapet. Vi översätter och förlägger Bibeln, och sprider hopp, fred och uppmuntran runt om i världen och utbildar människor till att läsa på sitt eget språk.

Finska Bibelsällskapet har verkat sedan 1812 och är landets äldsta kristna organisation. Idag är vi en dynamisk och nyskapande organisation, som fungerar globalt och ekumeniskt som del av ett internationellt nätverk verksamt på 240 områden.

Suomen Pipliaseurav.4.21.9
Följa oss