Suomen Pipliaseura

Hoosianna

Hoosianna on hepreankielinen huudahdus, joka varsinaisesti merkitsee ”auta” tai ”pelasta”, mutta jota jo varhain alettiin käyttää myös kuninkaille ja Jumalalle sekä erityisesti odotetulle Messiaalle osoitettuna tervehdyksenä. Vanhassa Testamentissa sana esiintyy muun muassa Psalmissa 118:25.

Evankeliumeissa kerrotaan, että Jeesuksen saapuessa Jerusalemiin kansanjoukko otti hänet riemuiten vastaan ja huusi hoosiannaa (Matt. 21:9; Mark. 11:9–10; Joh. 12:13).

Suomen Pipliaseurav.4.21.9
Seuraa meitä