Suomen Pipliaseura

Orja

Antiikin talous perustui orjatyövoiman käyttöön. Orjuus on ihmisen pitämistä toisen ihmisen vallan alla ilman vapautta ja omaan tahtoon perustuvaa valintaa. Antiikissa kaikilla orjilla ei ollut sama sosiaalinen asema, vaan orjien tehtävät vaihtelivat. Orja saattoi olla ankaraa työtä tekevä maatyöläinen, palvelija yksityisessä kotitaloudessa tai korkea-arvoinen valtion virkamies. Toisin kuin myöhemmin esimerkiksi Yhdysvalloissa, orjuus ei ollut sidoksissa ihmisen etniseen taustaan.

Kun Uudessa testamentissa puhutaan palvelijasta, viittaa se lähes aina orjaan. Uusi testamentti ei kyseenalaista orjuutta yhteiskunnassa, mutta se pitää orjia ja vapaita samanarvoisina Kristuksen yhteydessä (Gal. 3:28). Tällä on ollut vaikutusta orjuuden vähittäiseen poistumiseen myös yhteiskunnassa.

Suomen Pipliaseurav.4.21.9
Seuraa meitä