Suomen Pipliaseura

Temppelin väliverho

Jerusalemin temppeli koostui useasta huoneesta. Huoneessa, josta käytettiin nimitystä pyhä, sijaitsi suitsutusalttari, pöytä uhrileiville ja valaisimia. Kaikkein pyhin oli Jeesuksen aikaan tyhjä. Aikaisemmin siellä oli säilytetty liiton arkkia, jossa olivat muun muassa Mooseksen lain taulut. Vain ylipappi sai mennä sisään kaikkein pyhimpään ja hänkin ainoastaan kerran vuodessa suurena sovituspäivänä.

Pyhän ja kaikkein pyhimmän välillä oli väliverho. Toisen Mooseksen kirjan mukaan temppelin väliverhon tuli olla kudottu erivärisistä villa- ja pellavalangoista, ja siinä tuli olla kuvattuna kerubeja (2. Moos 26:31). Jeesuksen kuoleman aikaan väliverho repeytyi (Matt. 27:51; Mark. 15:38).

Heprealaiskirjeessä (Hepr. 9) temppelin väliverho on vertauskuva siitä, miten tämä maailma on erotettu taivaasta. Jeesus on kuitenkin mennyt väliverhon toiselle puolelle ja avannut uskovillekin tien kaikkein pyhimpään eli taivaaseen.

Suomen Pipliaseurav.4.21.8
Seuraa meitä