Suomen Pipliaseura

Usko

Usko tarkoittaa luottamusta Jumalaan ja vakuuttuneisuutta hänen lupaustensa pitävyydestä. Epäusko tarkoittaa luottamuksen puutetta Jumalaan. Usko ja luottamus kohdistuvat usein myös Jeesukseen. UT2020 kääntää useammin luottamukseksi sen kreikan sanan, minkä vuoden 1992 käännös kääntää uskoksi.

Paavalille on tärkeää, että ihminen pelastuu uskon eikä tekojensa ansiosta. Ei ole kuitenkaan täysin selvää, miksi hän kuitenkin edellyttää oikeaa elämäntapaa ja tekoja kristityiltä pelastuksen edellytyksenä. Usein ajatellaan, että teot syntyvät uskosta pakottomasti. Jaakobin kirjeessä korostetaan tekojen merkitystä uskon lisäksi.

Suomen Pipliaseurav.4.21.9
Seuraa meitä