Suomen Pipliaseura
11.3.2021

Korona alleviivasi paikallisen osaamisen merkitystä lukutaitotyössä

Koronavuosi 2020 oli Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmalle suuri haaste. Vuosi korosti ruohonjuuritason työntekijöiden merkitystä Pipliaseuran lukutaitotyön mahdollistajina.

Tammikuussa 2021 kokoontuivat Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelman vastuuhenkilöt vuotuiseen arviointi- ja suunnitteluseminaariin. Seminaari on perinteisesti pidetty Nairobissa, mutta järjestettiin tällä kertaa virtuaalisesti Zoomin avulla. Mukana oli Pipliaseurojen vastuuhenkilöitä Etiopiasta, Keniasta, Malawista, Namibiasta, Tansaniasta, Keniasta, Senegalista ja Suomesta.

Kukin maa esitti vuorollaan katsauksen työn etenemisestä. Vuonna 2020 lukutaitoluokkia pidettiin vain Tansaniassa ja Keniassa. Muissa Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelman maissa työn pääpaino siirtyi koronan vuoksi lukutaitomateriaalin tuotantoon. Lukutaitoasiantuntijoiden matkustaminen projekteihin ei ollut enää mahdollista maaliskuun 2020 jälkeen, joten työnohjaus ja seuranta tapahtui internetin välityksellä.

Kenialainen lukutaitoasiantuntija Susan Nyaga kiteytti korona-ajan tärkeimmän opetuksen ajatukseen, että lukutaitoprojektien menestys on korona-aikana paikallisten lukutaito-ohjaajien voimien ja taitojen varassa. Lukutaitotyöhön liittyvän tietotaidon saattaminen paikallisten Pipliaseurojen työntekijöiden haltuun onkin eräs Pipliaseuran Lukutaitoa naisille Afrikassa -projektin keskeisimmistä tavoitteista. Tavoitteeseen pyritään järjestämällä kansallisille lukutaitokoordinaattoreille vuosittain lukutaitotyöhön liittyvää intensiivistä koulutusta Ugandassa toimivassa iDelta-koulutusohjelmassa.

Opettajankoulutusten ja monitorointimatkojen yhteydessä SIL-järjestön  ja Suomen Pipliaseuran lukutaitoasiantuntijat järjestävät koulutusta paikallisille lukutaitotiimeille. Tiimeihin kuuluu kansallinen lukutaitokoordinaattori, kohderyhmän kieltä puhuva lukutaito-ohjaaja sekä opettajankoulutuksessa ja monitoroinnissa avustavat osa-aikaiset paikallistyöntekijät.

Malawin projekti on yksi esimerkki siitä, kuinka kapasiteetin vahvistaminen paikallistasolla on tuottanut hyvää tulosta. Siitä huolimatta, että lukutaitoasiantuntijat eivät päässeet paikan päälle, pidettiin Malawin kansallisen lukutaitokoordinaattorin johdolla onnistuneesti niin opettajankoulutus kuin kolme materiaalityöpajaa, joissa lukutaitomateriaalia valmistettiin eri tasoisille lukijoille.

Asiantuntijatehtävissä olemme huomanneet, että internet-pohjaiset kommunikaatiovälineet kuten Zoom voivat olla riittäviä silloin, kun tehtävien ylläpitoon annetaan neuvontaa, mutta projektin uusien osa-alueiden kehittäminen internetin välityksellä saattaa osoittautua haastavaksi. Väärinymmärryksiä syntyy helposti esimerkiksi silloin, kun kommunikointi on huonojen internetyhteyksien vuoksi vajavaista.

Tulevaisuudessa etäyhteyksien avulla tullaan kuitenkin väistämättä hoitamaan monia sellaisia asioita, joita on aiemmin pyritty tekemään paikan päällä. Ulkomaalaisten asiantuntijoiden läsnäolon vähetessä on tarve lisätä paikallisten toimijoiden kapasiteettiä ja heidän vastuuttamistaan kaikista projektin osa-alueista, mikä muuttaa projektien asetelmia myönteiseen suuntaan.

Lukutaitoa naisille Afrikassa -projektien lukutaitotiimit joutuivat korona-aikana ottamaan tavallista suuremman vastuun paitsi erilaisten koulutusten ja työpajojen järjestämisestä, myös niiden teknisestä toteutuksesta. Se, että he selvisivät haasteista ja saivat suoriutumisestaan arvokasta kokemusta sekä itseluottamusta, on edistysaskel oikeaan suuntaan koronan mukanaan tuomien vastoinkäymisten vastapainoksi.

Kuvateksti: Koronan tuomien matkustusrajoitusten vuoksi Malawin kansallinen lukutaitokoordinaattori Patrick Gondwe ja Suomen Pipliaseuran lukutaitotyön asiantuntija Ari Vitikainen ovat pitäneet maaliskuun 2020 jälkeen yhteyttä Zoomin, WhatsAppin ja sähköpostin välityksellä.  

Teksti ja kuva: Suomen Pipliaseuran lukutaitotyön asiantuntija Ari Vitikainen

Tilaa Pipliaseuran uutiskirje tästä, niin kuulet aina tuoreimmat kuulumiset Pipliaseuran lukutaitotyöstä!

Suomen Pipliaseurav.4.19.0
Seuraa meitä