Suomen Pipliaseura
25.10.2018

Namibiassa uudet raamatunkäännökset nuorille

Haluamme varmistaa, että Raamatun sanoma tulee ymmärrettäväksi ja on saatavilla myös tuleville sukupolville käyttökelpoisessa muodossa. – Pipliaseuran strategia

Nuorten merkitys Suomen Pipliaseuran raamatunkäännöstyössä kasvaa. Pipliaseura suuntautuu mm. Afrikkaan ja aloittaa raamatunkäännöstyön tukemisen Namibiassa. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on alle 35-vuotiaat kielenpuhujat.

Maahan tarvitaan uudet raamatunkäännökset ndongan ja kwanjaman kielille, sillä nykyisten käännösten kieli on vanhentunutta. Namibian noin 2,2 miljoonasta asukkaasta yli puolet on alle 25-vuotiaita, eivätkä monet heistä ymmärrä nykyisiä käännöksiä.

Vuonna 2013 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että etenkin kwanjamankielisten nuorten on vaikea saada selvää käytössä olevasta raamatunkäännöksestä. Ndongankielistä raamatunkäännöstä oli nuorten mielestä melko helppo ymmärtää, mutta käännöstä pidettiin hajanaisena ja keskeisten termien osalta epäjohdonmukaisena. Tämä johtuu pitkälti kyseisen raamatunkäännöstyön polveilevasta historiasta.

Namibia on suomalaisille kiinnostava siksikin, että ensimmäisen ndongankielisen Raamatun käänsi yksi merkittävimmistä lähetystyöntekijöistämme, Martti Rautanen. Samalla hän loi ndongan kirjakielen. Kesti kuitenkin yli 30 vuotta itse käännöstyön valmistumisesta, ennen kuin Raamattu ndongan kielellä julkaistiin.

Elinvoimaiset kielet

Nykyinen ndongan ja kwanjaman kieltä puhuva väestönosa on merkittävä, sillä 49 % eli yli miljoona puhuu äidinkielenään jompaakumpaa kieltä.

Kielten puhujia on kaikissa ikäryhmissä sekä maaseudulla että kaupungeissa, joskin suurin osa asuu maaseudulla maan pohjoisosassa. Väestönosa on köyhää, ja se muodostaa myös suurimman ryhmän maalta kaupunkeihin muuttavasta väestöstä.

Uudet käännökset auttavat nuoria lähentymään Jumalaa

Jopa 80–90 % namibialaisista on kristittyjä. Ihmiset osallistuvat säännöllisesti jumalanpalveluksiin ja pienryhmätoimintaan. Uudet käännökset mahdollistavat myös kirkkojen ndongan- ja kwanjamankielisen jumalanpalveluselämän.

Nuorilla on halu oppia lukemaan omalla kielellään. Paikallisilla kirkoilla on kiinnostusta ja tarve järjestää ndongan- ja kwanjamankielisiä jumalanpalveluksia. Tätä varten tarvitaan raamatuntekstien lisäksi liturgisia tekstejä ja virsiä.

Uudet, helposti ymmärrettävät raamatunkäännökset tukevat erityisesti myös nuorten henkilökohtaisen Jumala-suhteen rakentumista. Ndongan ja kwanjaman puhujien perinteisten uskomusten mukaan Jumala on etäinen ja kaukana ihmisistä, mutta Raamattu voi auttaa ihmisiä lähentymään Jumalaa.

Pitkäjänteistä raamatunkäännöstyötä

Ndongan ja kwanjaman kielten raamatunkäännöstyö toteutetaan yhtenä projektina Pohjois-Namibiassa. Kummallakin kielellä on oma käännösryhmänsä, jossa työn tekevät paikalliset kielenpuhujat. Kaikki kääntäjät koulutetaan tehtäväänsä. Käännöskonsultteina toimivat Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) Gerrit van Steenbergen ja Riikka Halme-BernekingSuomen Lähetysseurasta.

Uudet käännökset ndongan ja kwanjaman kielillä kannattaa tehdä samanaikaisesti, jotta varmistetaan käännösten yhtenäisyys. Samanaikaisella käännöstyöllä voidaan myös saavuttaa kustannus- ja muita synergiaetuja.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Namibian Pipliaseura yhteistyössä Suomen Pipiaseuran, Suomen Lähetysseuran sekä Angolan Pipliaseuran, Wycliffe Raamatunkääntäjien ja paikallisten kirkkojen kanssa.

Tavoiteaikataulun mukaan uudet käännökset valmistuvat vuonna 2027.

Suomen Pipliaseurav.4.19.0
Seuraa meitä