Suomen Pipliaseura
7.12.2022

VT28-kääntäjät Samuelin kirjojen ja Psalmien äärellä 

Ensimmäinen vuosi Vanhan testamentin käännöstä

– Kyllä tästäkin testamentista hyvä tulee, sanoo Pipliaseuran kieliasiantuntija Tuomas Juntunen. Tällä kertaa puhutaan Vanhasta testamentista, jonka teksteistä Tuomas muotoilee UT2020-käännöksen tapaan ymmärrettävää ja rikasta suomea 2020-luvun suomea puhuville puhelimen käyttäjille. Olemme oppineet tuntemaan Tuomaksen kääntäjänä, joka hakee mielellään oivaltavaa ja uutta tapaa sanoa vanha asia. Tuomaksen kanssa ei mennä sieltä, missä aita on matalin. 

Työparina hänellä on eksegeettinen asiantuntija Hanna Vanonen, joka laatii Tuomakselle ja muulle käännöstiimille sanasanaiset raakakäännökset ns. masoreettisesta tekstistä. Pipliaseuran tiimi puhuu tuttavallisesti tönkkökäännöksestä, jonka tekeminen alkukielistä on vaativaa asiantuntijatyötä, mutta tällaista sanasanaista suomennosta olisi mahdotonta vielä tarjota lukijalle.  

Juuri nyt kääntäjäpari on laskenut käsistään 2. Samuelin kirjan.  

– Nautin kielellisten ongelmien ratkomisesta suunnattomasti. Pipliaseuran tiimin yhteiset aivoriihet, joissa vaikeita kohtia ratkotaan porukalla, ovat inspiroivia, sanoo Tuomas. Tällainen kokous on tulossa myös Samuelin kirjojen osalta, kun Pipliaseuran muu VT28-tiimi on kohta kommentoinut ne sisäisesti. Sillä välin Hanna ja Tuomas ovat jo siirtyneet eteenpäin seuraavaan raamatunkirjaan.  

Tärkeä vaihe on myös ekumeenisen ohjausryhmän palautekierros ja tapaamiset sekä käännösosuuksien yleisötestaus. Tuomaksen mukaan testaus tuottaa tärkeää tietoa ja myös hyviä ideoita. Yleisön kielentajun kuuntelemisella on painoarvoa. – Testaaminen estää meitä katoamasta norsunluutorniin, miettii Hanna, joskin käännöstiimien kokeneisuus ja mallilukijan käyttö takaavat myös kielen luontevuutta.  

Uteliaasti kohti Psalmeja 

– Jokainen psalmi on oma kokonaisuutensa, jolla on oma syntyhistoriansa. Psalmien kieli on hienoa ja monitulkintaista. Miettimistä on aiheuttanut, kuinka tätä Psalmien moninaisuutta voisi saada välitettyä tekemääni raakakäännökseen, sanoo Kirsi Valkama.  

Kirsi aloitti elokuussa Pipliaseurassa eksegeettisenä asiantuntijana yhdessä työparinsa, kieliasiantuntija Katja Seudun kanssa. Kirsin ja Katjan tehtävänä on kääntää Psalmit reilussa vuodessa siten, että ne voidaan julkaista alkuvuodesta 2024.  

– Minulle psalmit ovat universaaleja tekstejä, joissa on ilmaistuna koko ihmiselämän tunnekirjo. Tunsin astuvani samalla kertaa muinaiseen, ajankohtaiseen ja ennen kaikkea pyhään maisemaan, Katja luonnehtii ensitunnelmiaan.  

Tällä hetkellä eletään jänniä aikoja, sillä ensimmäiset psalmit ovat ohjausryhmän kommentoitavana.  

– Olen ymmärtänyt palautteita lukiessani, että psalmit ovat meille kaikille tosi tärkeitä. Haluamme kaikki päästä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Kirsi vahvistaa samaa: – Odotan, että ohjausryhmän asiantuntevien kommenttien avulla käännös hioutuu eteenpäin. 

Hyvää pohdintaa tekstit ovatkin jo aiheuttaneet. Kielikuvat ja metaforat ovat usein hankalia kääntää, koska ne ovat kulttuurisidonnaisia ja merkityksiltään moniselitteisiä. Runollisen tekstin rytmi ja tyyli on saatava toimimaan suomeksi, samalla kun alkutekstin merkitykset ja ominaislaatu halutaan välittää tarkasti.  

– Kaikkiaan meillä on Katjan kanssa ollut jo monia antoisia hetkiä, joissa minä selitän hepreaa ja Katja kertoo teräviä ja tuoreita huomioitaan siitä, kuinka hän hahmottaa psalmien runoutta, sanoo Kirsi. 

Katja summaa ajatuksiaan työn äärellä: – Psalmit ovat meidän pääomaamme. Ne ovat vanhoja tekstejä, jotka ovat lähtöisin hyvin erilaisesta kulttuurista kuin omamme on. Silti ne rakentavat myös meidän käsityskykyämme ja mielenmaisemaamme. Voimme suhtautua niihin samanaikaisesti pyhällä hartaudella ja kunnioituksella, ja myös uteliaasti. Ottaa ne mukaan arkipäiväämme. 

 VT2028 -käännös etenee

Tähän mennessä käännetty: Ruut, Est., Joona, Joos., Tuom., 1. ja 2. Sam. sekä aloitettu Psalmien kääntäminen.
Ensi vuonna käännetään: 1. Kun., 1.–3. Moos. sekä Psalmit loppuun. 

Liity VT28-testiryhmään

Lue ja anna palautetta!
Käännöstä ei tehdä koskaan tyhjiöön, vaan lukijoita ja käyttäjiä varten. Keräämme jo kääntämisen aikana lukijoilta palautetta. Etsimme testaajia, jotka antavat palautetta käännöksen tyylistä ja yksittäisistä käännöskohdista. Palautteella on merkitystä, sillä se vaikuttaa tekstin viimeistelyyn. Lähetämme sähköpostiin vuoden aikana 3–5 kyselyä. Vastaukset ovat anonyymeja.

Liity testiryhmään: www.piplia.fi/vt-testiryhma

Teksti: Terhi Huovari 
Kuva: Anu Tuomainen

Suomen Pipliaseurav.4.19.0
Seuraa meitä