Suomen Pipliaseura

Pipliaseuran Raamattukurssi

Digitaalinen - Dialoginen - Ekumeeninen

Tervetuloa Pipliaseuran Raamattukurssille

Pipliaseuran Raamattukurssi on suunnattu Raamattuun uteliaasti suhtautuville. Pipliaseuran työnä syntynyt ekumeeninen kokonaisuus tarjoaa laajan valikoiman Raamatun keskeisimpiä teemoja, mukaansatempaavia kertomuksia ja mielenkiintoisia kirjoja. Kurssiaineisto on saatavilla seurakunnille ja yhteisöille, ja sen avulla voi suunnitella ja toteuttaa paikallisen Raamattukurssi-kokonaisuuden.

Osallistujia kannustetaan yhteiseen keskusteluun, mietiskelyyn ja oivaltamiseen. Kurssi on monipuolinen ja osallistava työkalu seurakuntien kasvatus- ja raamattutyöhön.

Kenelle

Kurssin sisältö suunniteltu heille, jotka suhtautuvat Raamattuun uteliaasti ja haluavat syventää ymmärrystään siitä. Osallistujilta ei odoteta ennakkotietoa Raamatun teksteistä tai sen maailmasta. Kurssin sisältö ja kieli on suunniteltu vastaamaan erityisesti nuorten aikuisten ja työikäisten kielitajua, mutta se soveltuu kaikenikäisille.

Mitä

Kurssin sisältö on ekumeeninen luonteeltaan, eikä se ole sidoksissa mihinkään tiettyyn kirkkokuntaan tai kristilliseen yhteisöön. Kurssilla keskitytään erityisesti raamatunteksteihin, ja osallistujien keskinäistä keskustelua raamatuntekstien ympärillä pidetään tärkeänä. Kokonaisuus on suunniteltu dialogiseksi, jotta osallistujat voivat myös kommunikoida keskenään ja jakaa näkemyksiään.

Raamattukurssi sisältää johdannon ja seitsemän jaksoa (kokoontumiskertaa):

Vapaus, rakkaus, luottamus, myötätunto, ihmisyys, valta ja oikeudenmukaisuus

Teemat koskettavat ihmisen sisintä ja elämän peruskysymyksiä, ja nousevat myös raamatunteksteistä. Kukin teema heijastuu jokaisen jakson sisältöihin.

Jokainen jakso sisältää neljä osiota, joissa valittu teema tulee esille enemmän tai vähemmän. Osioiden järjestys etenee henkilökohtaisesta mietiskelystä aina tiedollisempaa ainesta kohti:

Mietiskely - Kertomus - Kirja - Tutustumismatka

Mietiskely

Mietiskelyn tarkoituksena on saada osallistuja pohtimaan valittua teemaa omasta elämänkokemuksestaan käsin. Raamatun tekstit eivät itsessään tarjoa valmiita vastauksia, mutta ne toimivat peilinä, jonka avulla omia kysymyksiä voi tarkastella.

Kertomus

Kertomus-osiossa esitetään yleiskatsaus johonkin tiettyyn Raamatun kertomukseen. Kertomusten valinnassa on pyritty edustavuuteen niin että tunnetut ja merkittävät raamatunkertomukset pääsevät esille.

Kirja

Kirja-osio johdattaa osallistujat yksittäisten Raamatun kirjojen äärelle ja niiden taustoihin: miksi tämä kirja on kirjoitettu? Myös kirjojen valinnassa on pyritty monipuolisuuteen, jotta Raamatun erilaiset kirjat ja kirjallisuuden tyylilajit tulevat esille mahdollisimman kattavasti.

Tutustumismatka

Tutustumismatka vie osallistujat Raamatun tekstien ulkopuolisiin aiheisiin, kuten Raamatun taustaan, tekstien säilymiseen ja käyttöön kristillisissä seurakunnissa. Tavoitteena on antaa osallistujille työkaluja Raamatun tekstien tulkintaan ja ymmärtämiseen.

Seurakunnille

Seurakunnan näkökulmasta kurssi sisältää johdannon ja seitsemän noin 90 minuutin ryhmätapaamista. Vaihtoehtoisesti kurssi voidaan toteuttaa 3–4 pidemmällä tapaamisella esimerkiksi lauantai-iltapäivisin.

Kurssin ohjaaminen ei vaadi teologista koulutusta tai aikaisempaa tietoa Raamatusta. Näin ollen myös vapaaehtoiset, joilla on taitoa ohjata ryhmiä, voivat toimia kurssin vetäjinä. Ohjaajien tukena on opaskirja, joka tarjoaa ohjeita sisältöjen syventämiseen ja keskustelujen virittämiseen.

Sisällöt on koostettu Google Slides -esityksiksi. Seuraavasta esimerkistä pääset tutustumaan Vapaus-teeman sisältöihin:

Kaikki kurssin materiaali on saatavilla digitaalisessa muodossa. Kurssin kehittämisessä halutaan tehdä yhteistyötä seurakuntien kanssa. Digitaalisuus mahdollistaa sisällön nopean päivittämisen ja täydentämisen.

Mistä sitä saa?

Seurakunta voi hankkia Raamattukurssin vuosilisenssin Pipliakaupasta.

Ota yhteyttä

Helena Kauppila

Koulutuspäällikkö

0417305717
helena.kauppila@piplia.fi

"Vastaamme Raamattukurssin kehittämisestä ja autamme mielellämme kurssiin liittyvissä kysymyksissä."

Paavo Huotari

Asiantuntija

0417316332
paavo.huotari@piplia.fi

Suomen Pipliaseurav.4.21.9
Seuraa meitä