Suomen Pipliaseura

Kristinusko

Abba

Sana abba tarkoittaa aramean kielellä isä’. Se on perheen isän puhuttelumuoto. Kristityille "Abba" oli myös Jumalan puhuttelumuoto.

Tilaaja
Anteeksianto

Anteeksianto merkitsi rikkomuksen tai synnin pois pyyhkimistä Anteeksi saattoi antaa vain henkilö, jota vastaan oli rikottu. Heti kun tämä henkilö oli antanut rikkomuksen anteeksi, hänen ja rikkomuksen tekijän välinen suhde palautui normaaliksi.

Tilaaja
Anteeksianto Uudessa testamentissa

Uudessa testamentissa anteeksianto on suoraan sidoksissa Jeesukseen Kristukseen. Kristuksen uhrin ansiosta uskovat pelastuivat synneistään.  Jumalan anteeksiannon luonnollisena seurauksena myös uskovien tuli antaa anteeksi toisilleen.

Tilaaja
Anteeksianto Vanhassa testamentissa

Vanhassa testamentissa anteeksianto koskee lähinnä Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta. Ihminen oli riippuvainen Luojastaan, mutta erotettu tästä syntinsä vuoksi. Ihmiset tarvitsivat Jumalan anteeksiantoa, jotta sovitus olisi mahdollinen.

Tilaaja
Antikristus

Nimitys ”antikristus” (kreikaksi antikhristos) esiintyy kahdessa Johanneksen kirjeessä 1. Joh. ja 2 Joh.. Antikristus viittaa Jeesuksen päävastustajaan aikojen lopussa. Antikristuksesta kertomisen tarkoitus oli auttaa Johanneksen kirjeiden lukijoita valitsemaan oikein. Muissa Uuden testamentin kirjoissa puhutaan samankaltaisista hahmoista, jotka ilmestyvät aikojen lopussa.

Apostoli

Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumeissa Jeesus valitsee oppilaidensa joukosta kaksitoista apostolia. Apostolit ovat enemmän tai vähemmän määritelty joukko Jeesuksen oppilaita ja edustajia.

Tilaaja
Armeliaisuus

Armeliaisuus on sisäinen myötätunnon tai rakkauden tunne, joka ilmaistaan tekojen kautta. Sekä Jumala että ihminen voi tuntea armeliaisuutta.

Tilaaja
Armo

Armo on ansaitsematon hyvyys, jota yksi ihminen osoittaa yleensä heikommassa asemassa olevalle. Raamatussa puhutaan usein armosta, jota Jumala osoittaa ihmiskunnalle. Raamatussa armo on myös yksi Jumalan ominaisuuksista.

Tilaaja
Autuaaksijulistus

Vuorisaarnan aloittavaa yhdeksää siunausta kutsutaan usein ”autaaksijulistuksiksi”. Autuaaksijulistuksia esiintyy Vuosisaarnan lisäksi myös Vanhassa testamentissa.

Belsebul

Belsebul on Saatanan, pahojen henkien johtajan, toinen nimi.

Demonit Uudessa testamentissa

Uudessa testamentissa demonit ovat Saatanan apureita, jotka aiheuttavat sairauksia ja onnettomuuksia.

Tilaaja
Ehtoollinen eli eukaristia (Herran ehtoollinen): Asettaminen

Ehtoollisen ”asettaminen” tapahtui, kun Jeesus ennen kuolemaansa vietti oppilaidensa kanssa pääsiäisjuhlaa Jerusalemissa. Aterian aikana hän mursi leipää ja jakoi viiniä.

Tilaaja
Ekklesia: ristiriidat

Alkukirkon jäsenet tunsivat kuuluvansa tiiviisti yhteen. He näkivät toisensa perheenjäseninä ja puhuttelivat toisiaan ”veljinä” ja ”sisarina”. Samaan aikaan esiintyi myös ristiriitoja, esimerkiksi:

Enkeli Uudessa testamentissa

Enkeleitä on paitsi Vanhassa myös Uudessa testamentissa. Enkeleiden roolissa ja tehtävässä tapahtui kuitenkin muutos.

Tilaaja
Eskatologia

Sana ”eskatologia” on johdettu kreikankielen sanasta eskhatos, joka tarkoittaa ”viimeinen” tai ”loppu”. Sitä käytetään lopun aikojen kuvauksissa. Eskatologia on keskeinen aihe Uudessa testamentissa, mutta sillä on rooli myös Vanhassa testamentissa.

Tilaaja
Eskatologia: juutalaiset juuret

Uuden testamentin eskatologia käy hyvin yksiin ensimmäisen vuosisadan juutalaisuudessa esiintyneeseen lopun ajan odotuksen kanssa.

Tilaaja
Eskatologia: Myöhempi kehitys

Jeesuksen kuoltua näytti siltä, että uusi maailma ei ollutkaan vielä saapunut sellaisena kuin ihmiset olivat odottaneet. Niinpä lopun ajan odotukselle annettiin uusi sisältö.

Tilaaja
Helluntai

Suomeen sana helluntai on tullut muinaisruotsin sanoista hælgho dagher ’pyhät päivät’; nykyruotsiksi helluntai on pingst. Helluntaista tuli juutalaisten viikkojuhlaa vastaava kristillinen juhla.

Herra: Kyrios

Kreikan sana kyrios tarkoittaa "herraa" tai mestaria. Uudessa testamentissa tätä nimitystä käytetään Jumalasta mutta myös maallisista herroista ja hallitsijoista. Kyrios on myös yksi tärkeimmistä sanoista, joilla Uudessa testamentissa viitataan Jeesukseen.

Tilaaja
Herran ehtoollinen

Kirkon alkuaikoina Herran ehtoollinen oli liturginen ateria, joka perustui Jeesuksen viimeiseen illalliseen kahdentoista oppilaansa kanssa juuri ennen kuolemaansa. Raamatussa käytetään eri sanoja, kun viitataan Herran ehtoolliseen:

Tilaaja
Herran päivä

Raamatussa ”Herran päivä” viittaa lopun aikoihin, jolloin Jumala tulee tuomitsemaan kaikki ihmiset. Muita samaan asiaan viittaavia ilmauksia ovat ”Herran vihan päivä” ”se päivä” ja – Uudessa testamentissa – ”Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen päivä”.

Tilaaja
Herran päivä (sunnuntai)

Raamatussa "Herran päivä" viittaa aikojen loppuun eli hetkeen, jolloin Jumala tai Jeesus langettaa tuomion kaikille ihmisille. Kreikaksi Herran päivä on ”he hemera tou kyriou”. Myös toinen kreikankielinen ilmaus ”he kyriake hemera” käännetään usein Herran päivä. Ilm. 1:10 tämä ilmaisu ei kuitenkaan viittaa aikojen loppuun vaan tarkoittaa todennäköisesti sunnuntaita.

Tilaaja
Herran päivä Uudessa testamentissa

Vanhan testamentin ilmaisu ”Herran päivä” on omaksuttu Uuteen testamenttiin. Se viittaa Jumalan viimeisen tuomion aikaan.

Tilaaja
Herran rukous (Isä meidän -rukous): Sisältö

Herran rukous on tunnettu Raamatun teksti. Sen alkuosan painopiste on Jumalan kunnioittamisessa ja loppuosa käsittelee ihmisten käyttäytymistä.

Tilaaja
Herran rukous (Isä meidän -rukous): Versiot

Luukkaan ja Matteuksen evankeliumeissa Jeesus opettaa oppilailleen rukouksen, joka myöhemmin tuli tunnetuksi Herran rukouksena. 

Tilaaja
Ihmeet

Arkikielessä ihmeet ovat ilmiöitä, jotka eivät ole sopusoinnussa luonnonlakien kanssa. Raamatussa on useita kertomuksia ihmeistä, mutta varsinaisesti sanalla "ihme" on Raamatussa laajempi merkitys: kaikkea sitä, mikä herättää ihmisissä kunnioitusta ja kiitollisuutta Jumalaa kohtaan, voidaan kutsua ihmeeksi.

Tilaaja
Ihmeet ja tiede

Modernin tieteen synnyttyä yhä useammat ihmiset alkoivat epäillä, voiko ihmeitä olla olemassa.  Samalla monet alkoivat tarkastella myös Raamatun ihmekertomuksia uudella tavalla.

Ihmisen Poika

Evankeliumeissa Jeesus kutsuu itseään usein "Ihmisen Pojaksi".

Tilaaja
Immanuel

Immanuel on Jesajan kirjassa Jes. 7:14 mainitun lapsen nimi. Uudessa testamentissa tätä Jesajan kirjan tekstiä käytetään, kun puhutaan Jeesuksesta.

Tilaaja
Jeesuksen taivaaseenastuminen

Kertomus Jeesuksen taivaaseenastumisesta korostaa uskoville sitä, että Jumala on korottanut ylösnousseen Herran.

Jeesuksen ylösnousemus

Kirkon alkuaikoina Jeesuksen ylösnousemus oli yksi tärkeimmistä opinkappaleista. Se on toistuva aihe Uuden testamentin kirjoissa. Suuri osa juutalaisista torjui Jeesuksen ja roomalaiset ristiinnaulitsivat hänet, mutta ylösnousemuksen avulla Jumala teki selväksi, että Jeesus kuuluu yksiselitteisesti hänelle.

Jeesus

Jeesus on keskeinen hahmo kaikissa Uuden testamentin kirjoissa. Hänen nimensä on kreikkalainen muoto heprealaisesta nimestä Joosua. Se on lyhenne Jehoshua-nimestä ja tarkoittaa ”Herra on pelastus”.

Jeesus kuoli luultavasti vuonna 33 jKr. Hänen syntymävuodestaan ei ole yksimielisyyttä.

Tilaaja
Johtaja Uudessa testamentissa

Uuden testamentin aikoina kristityissä yhteisöissä oli erilaisia johtotehtäviä. Tärkeimmät johtajanimikkeet olivat:

Tilaaja
Johtaja Uudessa testamentissa: kaitsija

Kaitsija oli liturginen johtaja tai henkilö, jolla oli johtava rooli kristillisessä yhteisössä.

Tilaaja
Johtaja Uudessa testamentissa: naiset

Uudessa testamentissa naisilla oli tärkeitä tehtäviä lähetystyössä. 

Tilaaja
Johtaja Uudessa testamentissa: seurakunnan palvelija (diakoni)

Seurakunnan palvelija oli mies tai mahdollisesti myös nainen, jolla oli erityinen rooli kristillisessä yhteisössä. Palvelijan tarkkoja tehtäviä ei tunneta. Palvelija eli "diakoni" on johdettu kreikan sanasta

Tilaaja
Johtaja Uudessa testamentissa: vanhin

”Vanhin” oli yksi ensimmäisen kristillisen yhteisön johtotehtävistä. Sillä viitataan myös juutalaisiin kansanjohtajiin.

Jumala isänä

Monissa Raamatun kirjoissa Jumalaa kutsutaan isäksi, mutta tällä ilmaisulla on useita erilaisia merkityksiä. Jumala voi olla isä

Jumala pyhänä

Raamatussa Jumalaa sanotaan pyhäksi. Myös muita olentoja, ihmisiä, esineitä ja asioita sanotaan pyhiksi. Tällä tarkoitetaan, että ne on omistettu Jumalalle.

Jumalan Poika Uudessa testamentissa

Vanhassa testamentissa käytetään nimitystä "Jumalan poika" sekä yksilöistä (kuninkaat ja oikeamieliset) että ryhmistä (Israelin kansa). Kristillisessä yhteisössä oli kuitenkin vain yksi Jumalan poika: Jeesus on Jumalan ainoa ja ainutlaatuinen poika. Samankaltaisuutta on kuitenkin jonkin verran myös Vanhan testamentin kanssa: Jumalan poika -nimitys viittaa ensisijaisesti valintaan eikä siittämiseen (kuten muinaisessa mytologiassa).

Jumalan valtakunta

Jumalan valtakunta on kreikaksi basileia tou theou. Käsitteellä tarkoitettiin Jumalan voimaa tai valtaa nyt ja tulevaisuudessa. Jumalan valtakunta oli tärkeässä osassa Jeesuksen opetuksessa. Käsitteellä on selkeät juuret Vanhassa testamentissa.

Juutalaisten pääsiäinen Uudessa testamentissa

Uusi testamentti ei anna sääntöjä pääsiäisen vietosta, mutta juhlalla on tärkeä merkitys Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta koskevissa kertomuksissa.

Kaste

Kasteessa ihminen upotettiin kokonaan veteen. Raamatussa kaste oli merkki uudesta alusta, ja vihkimisestä eli jäseneksi ottamisesta. Jeesus halusi, että Johannes Kastaja kastaa hänet. Myöhemmin kristillisissä yhteisöissä kasteesta tuli tärkeä siirtymäriitti.

Suomen Pipliaseurav.4.20.13
Seuraa meitä