Suomen Pipliaseura

08.08.2023

Tästä eteenpäin

Kansanuskonnollisuuden piirissä – oli uskonto mikä tahansa – pidetään menestystä, varallisuutta, terveyttä, hyvää mainetta tai arvostettua yhteiskunnallista asemaa usein siunauksen osoituksena. Kris-tinuskon piirissä asetelman voi kääntää nurin: Jumala on läsnä myös ja ennen kaikkea kärsimyksessä ja syrjäytyneisyydessä. Tietäen tämän kysyn itseltäni, ajattelenko (kuitenkin), että varallisuus ja rik-kaus ovat merkki Jumalan siunauk­sesta? Pyrinkö saavuttamaan niitä?

Suomen Pipliaseurav.4.18.6
Seuraa meitä