Suomen Pipliaseura

08.09.2023

Sana

Tämän jälkeen Jeesus kulki kaupungista ja kylästä toiseen julistamassa ilosanomaa Jumalan valtakun-nasta. Hänen kanssaan kulkivat hänen kaksitoista oppilastaan ja joukko naisia, jotka hän oli paranta-nut tai vapauttanut demonien vallasta. Yksi heistä oli Magdalan Maria, josta oli lähtenyt seitsemän demonia. Toinen oli Johanna, jonka aviomies Kuusas oli Herodeksen virkamiehiä. Kolmas oli nimel-tään Susanna, ja lisäksi oli vielä monia muita naisia, jotka avustivat Jeesusta ja hänen oppilaitaan ta-loudellisesti. (Luuk. 8:1–3)

Suomen Pipliaseurav.4.16.20
Seuraa meitä