Suomen Pipliaseura

08.11.2022

Näkökulma tekstiin

Aiemmat käännökset käyttivät sanan ”orja” asemesta sanaa ”palvelija”. Uusi testamentti ei kyseenalaista orjuutta yhteiskunnassa, mutta se pitää orjia ja vapaita samanarvoisina Kristuksen yhteydessä. ”Ei ole enää juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata ihmistä, ei miestä eikä naista. Kristuksen Jeesuksen yhteydessä te kaikki olette yksi.” (Gal. 3:28.)

Jesajan kirjan 53. luku kuvaa Jumalan kärsivää palvelijaa, orjaa: ”Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaiksi monet. Heidän pahat tekonsa hän kantaa.” Kirkko on pitänyt tätä profetiaa ennakoivana kuvauksena Jeesuksesta ja hänen tehtävästään ihmisten palvelijana. Myös Jeesus itse asetti palvelijan oppilaittensa esikuvaksi: ”Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen on oltava viimeinen ja kaikkien palvelija” (Mark. 9:35).

Suomen Pipliaseurav.4.16.20
Seuraa meitä