Suomen Pipliaseura

10.1.2023 laudes

UT lukukappale

Risti on älyttömyyttä

18Puhe rististä kuulostaa älyttömältä niistä, jotka ovat tuhoutumassa. Meille pelastuville siinä on sen sijaan Jumalan voima. 19Kirjoituksissahan sanotaan:

»Minä tuhoan viisaiden viisauden

ja heitän pois älykkäiden älyn.»

20Missä ovat kreikkalaiset viisaat ja juutalaiset oppineet, missä meidän aikamme älyköt? Eikö Jumala muuttanut maailman viisauden älyttömyydeksi? 21Koska Jumalan viisaus ei saanut maailmaa viisastumaan ja tuntemaan Jumalaa, hän katsoi parhaaksi julistaa älyttömyyttä pelastaakseen ne, jotka uskovat siihen.

22Juutalaiset pyytävät merkkejä Jumalalta, ja kreikkalaiset etsivät viisautta. 23Me sen sijaan julistamme sanomaa ristiinnaulitusta Kristuksesta. Se on ansa, johon juutalaiset kompastuvat, ja muille se on älyttömyyden huippu. 24Kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, Kristus on kuitenkin Jumalan voima ja viisaus. 25Jumalan älyttömyys on näet ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä vahvempi.

26Veljet ja sisaret, ajatelkaa tätä: teidät kutsuttiin, vaikkei joukossanne ollut montakaan ihmisten silmissä viisasta, ei monta mahtavaa eikä yläluokkaista. 27Viisaat nöyryyttääkseen Jumala valitsi sen, mikä maailmassa on älytöntä. Vahvat nöyryyttääkseen Jumala valitsi sen, mikä maailmassa on heikkoa. 28Jumala valitsi sen, mikä maailmassa on rahvaanomaista ja mitätöntä. Hän valitsi sen, mikä ei ole yhtään mitään, mitätöidäkseen sen, mikä on jotakin. 29Näin kukaan ei voi ylpeillä Jumalan edessä. 30Hänen voimastaan te kuitenkin olette Kristuksen Jeesuksen omia. Kristus tuli meille Jumalan luota viisaudeksi ja oikeamielisyydeksi pyhittämään ja lunastamaan meidät. 31Näin toteutuu se, mitä kirjoituksissa sanotaan: »Ylpeilijän on ylpeiltävä Herrasta.»

1. Kor. - 1. kirje korinttilaisille 1:18-31UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.16.20
Seuraa meitä