Suomen Pipliaseura

12.1.2023 laudes

UT lukukappale

Maitoa vai kiinteää ruokaa?

1Veljet ja sisaret, en voinut puhua teille niin kuin hengellisille ihmisille puhutaan. Puhuin teille kuin ruumiillisille ihmisille, kuin pikkulapsille, jotka eivät vielä kunnolla tunne Kristusta. 2Juotin teille maitoa enkä antanut kiinteää ruokaa. Te ette näet olisi pystyneet sitä syömään, ettekä pysty vieläkään, 3koska ruumiinne hallitsee teitä yhä. Eivätkö keskinäinen kateutenne ja riitanne johdukin siitä, että elätte ruumiin ehdoilla niin kuin ihmiset elävät? 4Ettekö ole kuin ihmiset ainakin, kun yksi teistä sanoo kannattavansa Paavalia ja toinen Apollosta?

5Kuka muka on Apollos? Tai Paavali? Palvelijoita molemmat, kumpikin siinä tehtävässä, jonka Herra hänelle antoi. Heidän avullaan te aloitte uskoa. 6Minä istutin ja Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. 7Istuttaja ja kastelija eivät ole mitään. Vain Jumala, kasvun antaja, on tärkeä. 8Istuttaja ja kastelija ovat samalla asialla, vaikka kumpikin saa palkan omasta työstään. 9Me olemme Jumalan työtovereita, ja te olette Jumalan pelto ja rakennustyömaa.

Rakentakaa Jeesuksen perustalle

10Jumala salli minun tehdä perustuksen kuin lahjakas rakennusmestari, mutta tälle perustukselle rakentaa joku toinen. Jokaisen on kuitenkin syytä katsoa, miten rakentaa.

11Perustus on nyt olemassa, ja se on Jeesus Kristus. Hänen tilalleen ei kukaan voi tehdä muuta perustusta. 12Tälle perustukselle voidaan rakentaa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista. 13Herran päivänä jokaisen tekemä työ tulee julki. Silloin testataan ja paljastetaan tulella, mitä kukin on saanut aikaan. 14Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. 15Se taas, jonka rakennus palaa, menettää kaiken. Hän tosin pelastuu itse mutta kuin tulen läpi.

Seurakunta on Jumalan temppeli

16Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? 17Jos joku tuhoaa Jumalan temppeliä, Jumala tuhoaa hänet. Jumalan temppeli on näet pyhä, ja tämä temppeli olette te.

Viisaus ja hulluus

18Kenenkään ei pidä pettää itseään. Jos joku täällä maailmassa luulee olevansa viisas, hänen on tultava tyhmäksi. Muuten hän ei viisastu. 19Tämän maailman viisaus on näet Jumalan silmissä täyttä hulluutta. Kirjoituksissahan sanotaan näin:

»Hän pyydystää viisaat heidän omalla viekkaudellaan.»

20Ja näin:

»Herra tietää viisaiden ajatukset

ja niiden turhuuden.»

21Kenenkään ei siis pidä ylpeillä ihmisistä. Teillehän kuuluu kaikki: 22Paavali, Apollos ja Keefas, maailma, elämä ja kuolema, kaikki nykyinen ja tuleva. Kaikki kuuluu teille, 23mutta te kuulutte Kristukselle ja Kristus Jumalalle.

1. Kor. - 1. kirje korinttilaisille 3:1-23UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.16.16
Seuraa meitä