Suomen Pipliaseura

13.10.2022

Sana

47Voi teitä! Te rakennatte hautoja profeetoille, vaikka esi-isänne tappoivat heidät. 48Muistomerkin rakentamalla te todistatte hyväksyvänne esi-isienne teot ja sen, että he tappoivat profeetat. 49Siksi Jumala onkin viisaudessaan sanonut: ’Minä lähetän heidän luokseen profeettoja ja lähettiläitä, ja he tappavat ja vainoavat näitä.’ 50Siksi tämä sukupolvi vaaditaan tilille kaikesta profeettojen verestä, joka maailman perustamisesta lähtien on vuodatettu. 51Se saa maksaa kaikesta, Abelin verestä Sakarjan vereen, joka vuodatettiin pyhäkön ja alttarin väliin. Kyllä, minä sanon teille: tämä sukupolvi vaaditaan tilille.

52Voi teitä, oikeusoppineet! Te omitte tiedon avaimen. Ette kuitenkaan menneet itse sisään, ettekä päästäneet niitäkään, jotka olisivat halunneet mennä.»

53Kun Jeesus lähti sieltä, oppineet ja fariseukset olivat alkaneet suhtautua häneen vihamielisesti. He tivasivat häneltä vastauksia kaikenlaisiin kysymyksiin 54ja vaanivat häntä saadakseen hänet kiinni hänen omista sanoistaan.

Luuk. - Luukas 11:47-54UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.16.20
Seuraa meitä