Suomen Pipliaseura

13.10.2023 Perjantai

Keskustelu

  • Tarkastelen hetken tiedotusvälineistä tuttua yhteiskuntaa ja kulttuuria. Mitä myönteisiä kehitysjuonteita tunnistan? Mitä kielteisiä? Miten voin olla tukemassa myönteisiä kehityskulkuja? Mitä tukemiseni voisi olla tai on jo konkreettisesti?
  • Metropoliitta Anthony Bloom esittää teoksessaan Tuhlaajapojan paluu mielenkiintoisen tulkinnan siitä, mikä on se vastapuoli, jonka kanssa pitää sopia ennen kuin matka päättyy: päästäkseni rauhaan ja eheyteen minun olisi sovittava omantuntoni kanssa niin kauan kuin olen vielä elossa. Mistä minun tulisi sopia omantuntoni kanssa?
Suomen Pipliaseurav.4.19.0
Seuraa meitä