Suomen Pipliaseura

13.2.2023 vesper

UT lukukappale

Täytä tehtäväsi!

1Kehotan sinua vakavasti Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä – hänen, joka tuomitsee elävät ja kuolleet. Kehotan sinua hänen ilmestymisensä ja valtakuntansa kautta: 2Julista sanaa rohkeasti. Ole valmiina astumaan esiin sopivalla ja sopimattomalla hetkellä, arvostele, moiti, kehota ja opeta kärsivällisesti. 3Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät enää siedä tervettä oppia. Omien halujensa mukaisesti he haalivat opettajia kuullakseen aina sitä, mitä mieli tekee. 4He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät myyttien puoleen. 5Pidä sinä ajatuksesi järjestyksessä joka tilanteessa, kestä vastoinkäymiset, julista ilosanomaa ja täytä palvelutehtäväsi.

6Minun vereni vuodatetaan pian, lähtöni hetki on tullut. 7Olen juossut hyvän kilpailun ja päässyt maaliin. Olen säilyttänyt uskon. 8Minua odottaa nyt oikeudenmukaisuuden seppele. Herra, oikeudenmukainen tuomari, antaa sen minulle viimeisenä päivänä. Eikä hän anna sitä vain minulle vaan kaikille, jotka ovat sydämestään toivoneet hänen ilmestymistään.

2. Tim. - 2. kirje Timoteukselle 4:1-8UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.21.9
Seuraa meitä